logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Aquest ODS ens commina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030.

La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

Reptes de l’ODS 10:

10.1 – Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli­minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

10.4 – Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.

10.5 – Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.

10.6 – Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

10.7 – Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mit­jançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

10.a – Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

10.b – Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.

10.c – Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del 3% i eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.

La UGT de Catalunya treballa en el ODS 10:

Lluitant sindicalment per assolir a la societat els principis de la igualtat i no discriminació, sigui a través de la negociació col·lectiva o de l’acció institucional.
Aturant les actuacions discriminatòries que posen a persones en clares situacions de desavantatge a pesar del marc legal existent que protegeix els col·lectius que sofreixen discriminació per l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere, l’origen, la religió, les malalties, les discapacitats.
Exigint la igualtat i l’eliminació de discriminacions directes i indirectes, actuant especialment en els centres de treball per combatre qualsevol tipus d’assetjament i discriminació.
Lluitant per la igualtat d’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i denunciarem els incompliments de les empreses.
Reclamant polítiques i el suport econòmic necessari que facilitin la permanència a la feina de les persones a les quals les sobrevingui una discapacitat, mitjançant l’adaptació dels llocs de treball i la readaptació professional a través de la formació.
Exigint l’abordament del VIH/sida en l’àmbit laboral, la lluita contra l’estigma i la promoció dels drets laborals de les persones amb el VIH i la igualtat en l’accés i drets en el treball per a les persones amb el VIH.
Reclamant les oportunitats per a tots els grups d’edat i que aspiri a l’equitat generacional, en què les persones de més edat participin plenament en tots els àmbits, per valorar i aprendre de la seva expertesa i polítiques específiques  relacionades amb la gent.
Defensant la igualtat de tracte i d’oportunitats en el mercat laboral, amb independència de la nacionalitat, origen racial o ètnic, reclamant a les administracions polítiques de migracions, de mobilitat d’asil justes.
Garantint la correcta aplicació de la normativa que dona drets laborals a les persones LGBTIQ+ dins de les empreses i no es veiessin discriminades per la seva orientació sexual i identitat de gènere, com qualsevol treballadora o treballador.