logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 13: Acció pel clima

El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.

L’ODS13 ens crida a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques derivades de la situació d’emergència climàtica.

Reptes de l’ODS 13:

13.1 – Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2 – Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

13.3 – Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.a – Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions Uni­des sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2030, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi de cobrir les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b – Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.

/center>

La UGT de Catalunya treballa amb l’ODS 13:

Reclamant la unificació de tots els esforços per a l’adaptació al canvi climàtic en l’àmbit local per aconseguir un conjunt de transformacions estructurals i la previsió davant fenòmens meteorològics extrems  com onades de calor, temporals, inundacions per avingudes de rius, sequeres o altres possibles desastres vinculats a l’emergència climàtica.
Exigint a totes les Administracions  que treballin per a la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals del territori, incorporant mesures relatives al canvi climàtic en les seves polítiques, les seves estratègies i en els seus plans municipals.
Demanant millores en  l’educació, la conscienciació i la capacitat ciutadana i institucional relacionada amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus efectes.
Participant en l’impuls de la naturalització dels espais públics de pobles i ciutats i la promoció de la gestió sostenible del verd urbà i rural.
Realitzant accions de sensibilització ambiental ciutadana per a l’acció climàtica i de divulgació general per a la transició energètica, l’adaptació al canvi climàtic i l’emergència climàtica, prevenció de residus i de sensibilització sobre la recollida selectiva.
Contribuint a crear una perspectiva integral conjugant dues realitats, la millora de les condicions de vida de la classe treballadora i les actuacions mediambientals. Cal avançar cap a una transició ecològica justa, sense deixar ningú enrere.
Exigint un canvi cap a un nou model productiu: socialment just i mediambientalment sostenible, acompanyat de polítiques de transició justa.
Lluitant pera la dissociació del creixement econòmic de la degradació mediambiental i la generació de residus, promovent un consum responsable i sostenible.
Pressionant a les administracions públiques perque introdueixin als plecs criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient  a tots els contractes i licitacions públiques de manera transversal, per a que relalitzin la compra de béns i serveis amb criteris medi ambientals i de sostenibilitat.
Exigint un marc legislatiu adient per incrementar la producció d’energia renovables netes amb el medi ambient reduint els residus i les emissions de gases d’efecte hivernacle.
Defensant l’inversió en sectors generadors d’ocupació que redueixin l’impacte de les activitats productives en el medi ambient garantint la qualitat de l’ocupació i els drets laborals.
Participant en l’Agenda Urbana i en l’Agenda Rural de Catalunya  per aprofundir en plans concrets en temes tan transversals com la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica, benestar, qualitat urbana, prosperitat, dimensió territorial, millora de la governança, mobilitat, transport, qualitat de l’aire, energia, habitatge adequat i assequible, infraestructures, construcció, urbanisme, etc.
Incloent en els convenis col·lectius clàusules específiques de medi ambient formulant mesures per a millorar el rendiment ambiental de l’empresa.
Lluitar per la mobilitat sostenible en tots els desplaçaments.