logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants. Això passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència organitzada que trafica amb armes, diners i persones.

Aquest ODS també ens diu que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat.

Reptes de l’ODS 16:

16.1 – Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat con­nexes a tot el món.

16.2 – Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de vio­lència contra els infants.

16.3 – Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

16.4 – Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i de­volució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5 – Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6 – Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 – Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.8 – Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial.

16.9 – Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular mitjançant el registre de naixements.

16.10 – Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a – Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b – Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible