logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 3: Salut i benestar

Es tracta de protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom.

Aquest ODS ens convida a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves i emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat prematura, des del càncer fins a les afeccions coronàries. Cal enfortir, també, les mesures per al control del tabac, així com intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives. Així mateix, ens demana treballar per disminuir substancialment les morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, així com els accidents de trànsit.

Reptes de l’ODS3:

3.1 – Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

3.2 – Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconse­guint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3 – Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, i com­batre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.4 – Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

3.5 – Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

3.6 – Per a 2030, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.

3.8 – Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

3.9 – Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.

3.a – Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.

3.b – Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.

3.c – Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

3.d – Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

3.d – Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

/center>

La UGT de Catalunya treballa en el ODS 3:

Vetllem per assegurar l’accés públic i universal en igualtat de condicions a tota la ciutadania perquè es mantingui el dret bàsic i fonamental a la sanitat per a tots els ciutadans i ciutadanes i per ampliar la cartera de serveis. A la vegada que cal aprofundir en la prevenció.

Exigir als governs els recursos necessaris per fer que tota la ciutadania pugui ser atesa pels serveis públics de salut de manera adequada amb l’implementació en el sistema sanitari l’abordament de la salut de forma integral i amb perspectiva de gènere.

LLuitem per a la reversió de les privatitzacions, exigint un model de governança  pública de la sanitat a casa nostra, que aturi totes les privatitzacions encobertes i es basi en la transparència del sistema i rebutjant qualsevol mètode de copagament, directe o encobert, dels serveis .

Defensem l’ atenció a les persones en situació de dependència i la coordinació entre els serveis socials i els de salut (sociosanitari).

Demanem l‘atenció centrada en la persona, apostant per un model per cuidar i enfortint el servei d’atenció domiciliària.

Reclamem l’enfortiment de la seguretat i salut laboral al treball amb un pla de xoc contra la sinistralitat laboral.