logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 4: Educació de qualitat

Es tracta de proporcionar a tothom accés a l’educació, la formació i el ple desenvolupament del seu potencial.

Aquest ODS demana garantir l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari.

Així mateix, cal que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc.

Reptes de l’ODS4:

4.1 – Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços.

4.2 – Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

4.3 – Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4.4 – Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

4.5 – Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

4.6 – Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

4.7 – Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro­moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a – Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones dis­capacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

4.b – Per a 2030, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos pro­grames de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.

4.c – Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

La UGT de Catalunya treballa en el ODS 4:

Reclamant una Educació pública, universal, inclusiva, gratuïta i moderna, basada en l’esperit crític apostant per la coeducació en les aules com la metodologia educativa destinada a minimitzar els efectes i conseqüències d’una educació sexista sobre els nens i les nenes.

Exigint una inversió en educació, en termes de PIB, a l’alçada de la mitjana europea, a la vegada que recuperem i  assegurem el prestigi dels docents i la derogació de la LOMCE i  retornar al diàleg i la concertació per a la consecució d’un sistema educatiu estable.

Reforçant el sistema educatiu català aportant el finançament suficient lluitant contra la segregació i la manca d’inclusió i les desigualtats en les activitats extraescolars  i impulsant la millora de l’escola pública i alhora potenciar el servei educatiu de Catalunya com l’àmbit de concurrència dels centres públics i dels centres concertats.

Respecte a l’educació superior: universitat i recerca, lluitem per a la consolidació d’un model social d’universitat pública que garanteixi el seu paper com a agent educatiu, social i econòmic apostant per un model d’universitats basat en l’ocupació de qualitat, la inversió en la innovació, recerca i la tecnologia.

Reclamem una Formació professional integrada, de qualitat i permanent al llarg de tota la vida que doni una resposta a les necessitats de formació i qualificació de les persones i de les empreses, i que garanteixi, de forma efectiva, el dret de les persones a la formació professional permanent al llarg de la vida.