logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 6: Agua neta i sanejament

L’aigua és un recurs limitat per a la vida i un element imprescindible per a mantenir els ecosistemes i satisfer les necessitats bàsiques de les poblacions incloent les seves activitats. La gestió sostenible de l’aigua és un punt clau per al desenvolupament econòmic d’un territori i, en concret, per activitats econòmiques com l’agricultura, la pesca, la indústria, el transport o la generació d’energia.

L’ODS6 tracta de garantir que tothom tingui accés a aigua potable i l’accès a instal·lacions sanitàries, al sanejament i la protecció i correcta gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. L’ODS6 promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats potenciant l’ús d’aquest recurs de manera eficient augmentant el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com de millorar la qualitat de l’aigua.

Reptes de l’ODS 6:

6.1 – Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu asse­quible per a totes les persones.

6.2 – Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

6.3 – Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4 – Per a 2030, augmentar la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse­gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir el nombre de persones que pateixen escassetat d’aigua.

6.5 – Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

6.6 – Per a 2030, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aigua­molls, rius, aqüífers i llacs.

6.a – Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i l’emmagat­zematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.

6.b – Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.

La UGT de Catalunya treballa amb l’ODS 6:

Exigim a les Administracions i a les empreses la gestió sostenible així com l’ús sostenible dels recursos hídrics a Catalunya per avançar en la correcta gestió integrada, pública i participativa de l’aigua. Demanant que les administracions garanteixin la qualitat de l’aigua, adoptant mesures de protecció ambiental i gestionant de manera sostenible també els residus, amb la cooperació entre municipis i regions frontereres.
Lluitem per la accessibilitat a l’aigua potable per a totes les persones del nostre territori i l’abastament d’aigua de bona qualitat per a tothom.
Batallem per a què es  garanteixi la qualitat  i protecció dels rius i aqüífers, dels ecosistemes que en depèn i la recuperació dels entorns fluvials.
Sensibilitzem i informar sobre les mesures d’estalvi i eficiència en tots els sectors i a la ciutadania (Dia Mundial de l’Aigua, etc.) i formant a la ciutadania en el consum sostenible d’aigua.
Treballem en la resiliència i l’adaptació dels territoris i sectors, en front al canvi climàtic, i les seves conseqüències com  les sequeres, inundacions, etc… per augmentar al conscienciació de tots i totes.