logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

L’energia és actualment un dels temes cabdals per al desenvolupament sostenible i el seu ús incideix directament sobre els ecosistemes (contaminació, efecte hivernacle…).

L’ODS7 tracta de garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i d’incrementar el flux d’energia verda abordant aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra banda, i considerant l’actual context de canvi climàtic, aquests aspectes han de sumar-se, necessàriament, a l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Reptes de l’ODS 7:

7.1 – Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

7.2 – Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el con­junt de fonts d’energia.

7.3 – Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.a – Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnolo­gies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.b – Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sos­tenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.

La UGT de Catalunya treballa amb l’ODS 7:

Reclamem a les Administracions una transició energètica justa cap a un model econòmic menys depenent dels combustibles fòssils, eficient i competitiu per a tots els sectors i col.lectius.
Lluitem per reduir la precarietat energètica i la pobresa energètica en el nostre territori i en la societat catalana.
Exigim el desenvolupament i implantació de les energies renovables al nostre territori, incrementant la resiliència dels sistemes energètics, contribuir a l’eficiència energètica i reduir les emissions de carboni.
Demanem a les Administracions que introdueixin a les seves polítiques, criteris de sostenibilitat, i en concret en les polítiques de transport local i la planificació urbanística del seu territori.