logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

Aquest ODS té per objecte desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. Demana que siguin sostenibles, que els seus beneficis econòmics i socials siguin clars i que el seu accés sigui assequible i equitatiu.

L’ODS 9 també es refereix a promoure una industrialització inclusiva i sostenible mitjançant tecnologies i processos nets, i que aquesta indústria contribueixi a augmentar substancialment l’ocupació i el PIB. D’altra banda, s’ha de promoure la innovació i reduir la bretxa digital si volem garantir la igualtat d’accés a la informació i el coneixement.

Reptes de l’ODS 9:

9.1 – Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

9.2 – Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

9.3 – Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i la integració en les cadenes de valor i els mercats.

9.4 – Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

9.5 – Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

9.6 – Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països menys avançats, països en desenvolupament sense litoral i petits estats insulars en desenvolupament.

9.7 – Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació nacionals als països en desenvolupament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre d’altres.

9.8 – Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de l’informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats a tot tardar el 2030.

La UGT de Catalunya treballa en el ODS 9:

Apostem per un nou Pacte Nacional per a la Indústria a Catalunya per canviar el model productiu del nostre país, fent-lo més competitiu, fent una aposta decidida per la indústria que asseguri la generació de llocs de treball de qualitat i estables.

Reclamem posar els treballadors i treballadores en el centre de les polítiques públiques i de les línies estratègiques, per tornar a generar ocupació de qualitat i estable amb garanties la transició cap a la indústria 4.0 i la digitalització.

Lluitem per a que les Administracions garanteixin un model industrial de futur, potent i sostenible, que sigui el motor de l’economia catalana, amb actuacions i pressupost suficient per poder desenvolupar-se amb garanties.

Reclamem una transició justa, per això exigim que s’han d’establir mesures de suport de polítiques industrials, una protecció social específica, inversions públiques per reactivar l’economia de zones afectades i facilitar l’adequació de la formació i capacitació de treballadores i treballadors.

Reclamem inversions en sectors generadors d’ocupació que redueixin l’impacte de les activitats productives en el medi ambient garantint la qualitat de l’ocupació i els drets laborals; sectors com la gestió de residus alimentaris, matèries primeres crítiques, residus industrials i miners, consum, compra pública, reutilització d’aigües, fertilitzants, ecodisseny de productes, etc.

Reivindiquen un coneixement i una innovació al servei de la societat amb un canvi de model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.

Exigim el desenvolupament de la compra pública innovadora (CPI) per part de les administracions públiques per assolir els objectius de millorar i satisfer les necessitats de la ciutadania potenciant la innovació i la sostenibilitat.

Exigim universalitzar les competències digitals en tots es nivells formatius reduint la bretxa digital de gènere o d’edat i una formació professional contínua, ocupacional i reglada necessària per adaptar el mercat laboral a les noves necessitats.