conveni de transport de mercaderies per carretera i logística