7 de cada 10 contractes realitzats al mes de juliol han estat al sector de serveis i són temporals

SOCL’atur torna a baixar el mes de juliol a Catalunya i se situa en 387.313 persones: 4.075 persones menys que el mes anterior (-1,04%) i 53.703 persones menys que l’any passat (-12,18%).

L’atur també es redueix a l’Estat espanyol:
Se situa en 3.335.924 persones, 26.887 persones menys (-0,80%) respecte al mes anterior i 347.137 persones menys (-9,43%) respecte al mateix període de l’any passat.

A les províncies:

 • Barcelona: baixa l’atur en 2.290 persones (-0,78%), 292.277 persones en situació de desocupació.
 • Girona: 648 persones menys en atur (-1,90%) i 33.428 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 253 persones menys (-1,40%) i 17.841 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 884 persones menys en situació d’atur (-1,98%) i 43.767 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 12,06% de Barcelona i el 14,12% de Lleida.

L’atur masculí s’ha reduït més que el femení:
3.227 homes menys en situació d’atur (-1,90%), per 848 dones menys (-0,38%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 15,35% en el cas dels homes (30.209 aturats menys) i un 9,62% en les dones (23.494 dones aturades menys).

Es redueix també l’atur entre la població treballadora més jove:
El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 23.679 joves, 220 menys en situació d’atur que al mes anterior (-0,92%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 8,06%, amb 2.076 joves menys.

L’atur entre la població estrangera desocupada també baixa i representa el 18,47% del total de l’atur:
Amb un total de 71.523 persones estrangeres en situació de desocupació, 2.482 persones menys que el mes anterior (-3,4%), i un 13,7% menys respecte al mateix període de l’any anterior.
Per sectors, torna a reduir-se fonamentalment als serveis, amb 2.005 persones menys en situació d’atur (-0,74%).

També es redueix a la resta de sectors: a la indústria, amb 840 persones menys (-1,74%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 616 persones menys (-2,26%); a la construcció, amb 476 persones menys (-1,27%); i a l’agricultura, amb 138 persones menys (-1,57%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, en 31.398 persones (-10,50%); a la construcció, en 8.897 persones (-19,43%); a la indústria, en 8.699 persones (-15,48%); entre les persones sense ocupació anterior, en 2.830 persones menys en situació d’atur, (-9,62%), i a l’agricultura, en 1.879 persones (-17,82%).

Baixa la contractació:
Aquest mes s’han signat un total de 315.227 contractes, 9.905 contractes menys que al mes anterior (-3,05%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona, 3.478 contractes menys que al mes anterior (-1,50%); a Girona, 3.186 contractes menys (-8,94%); a Tarragona, 1.905 contractes menys (-5,53%), i a Lleida, 1.336 contractes menys que al mes anterior (-5,73%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de juliol de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 4,78%, amb 14.375 contractes més, augmentant a totes les províncies, a excepció de Girona, on s’ha reduït.

Baixa la contractació indefinida i també la temporal:

S’han signat 34.255 contractes indefinits, 2.138 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 5,87%. En relació al juliol de l’any anterior, hi ha 3.041 contractes indefinits més (+9,74%). La contractació indefinida representa el 10,87% del total de la contractació d’aquest mes, 0,32 punts percentuals menys que ara fa un any.

S’han signat 280.972 contractes temporals, 7.767 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 2,69%, però 11.334 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+4,20%). El 89,13% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,96% de la contractació ha estat del sector serveis (255.205 contractes) i el 71,97% del total de la contractació del mes de juliol ha estat temporal i del sector serveis (226.883 contractes).

El 53,57% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (168.858 contractes), mentre que les dones han signat el 46,43% del total de la contractació (146.369 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social:

Aquest mes es comptabilitzen 3.353.781 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 23.953 persones (+0,72%) respecte al mes de juny. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 131.137 persones (+4,07%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 56,28%. Així, 171.130 de les persones registrades a les oficines de treball, el 43,72%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 50,28% del total de les persones que reben una prestació: 112.063 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 283.193 persones. Aquesta xifra representa el 72,36% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament l’atur es redueix el mes de juliol, com ja és habitual, a conseqüència de l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant els mesos d’estiu, tot i que s’ha reduït menys que els mesos de juliol de l’any 2016 i 2015, quan es va baixar en més de 9.000 persones.

Recordem les condicions laborals que caracteritzen la contractació en el període estival: contractes temporals, amb salaris més baixos, jornades parcials i contractes de curta durada.

Així, la contractació d’aquest mes de juliol és imminentment temporal i es perd contractació indefinida, agreujant més la precarietat del nostre mercat de treball.

Alertem que el 79,19% de la reducció de l’atur d’aquest mes es deu a la caiguda de l’atur entre els homes, que s’ha  reduït en 3.227 homes, mentre que entre el gènere femení aquesta reducció ha estat únicament de 848 dones.

També destaquem que el 49,20% de la reducció de l’atur ha estat al sector serveis i que el 71,97% de la contractació d’aquest mes ha estat del sector serveis i temporal.

Per una altra banda, el 43,72% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i més del 70% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és:

 

INDICADORS Juliol’07 Juliol’17  Variació  
Persones en situació d’atur 255.575 387.313 +131.738  
Homes en situació d’atur 102.688 166.637 +63.949  
Dones en situació d’atur 152.887 220.676 +67.789  
Joves en situació d’atur 21.650 23.679 +2.029  
Contractes signats 286.023 315.227 +29.204  
Contractes indefinits 40.091 34.255 -5.836  
Contractes temporals 245.932 280.972 +35.040  
Temporalitat 85,98% 89,13% +3,15%  
Afiliats a la Seguretat Social 3.481.398 3.353.781 -127.617  
Cobertura de prestacions (Juny’07-Juny’17) 75,40% 56,28% -19,12%  
% No cobren prestacions (Juny’07-Juny’17) 24,60% 43,72% +19,12%  

 

 • En l’actualitat hi ha 131.738 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 127.617 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 2.029 joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,15 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït gairebé 20 punts percentuals.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació

Comments are closed.