Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb protecció social

Ahir, 20 de juliol, es va signar l’Acord Nacional de Bases per la Reactivació Econòmica amb Protecció Social (ANBREPS), entre el Govern, els Sindicats i les Patronals i és fruit del treball del Consell de Diàleg Social, juntament amb la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO), com a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

Aquest és un Acord de bases que situa els principis generals de cap a on s’ha d’orientar el model de país i presenta les línies i orientacions de com s’ha d’afrontar el canvi de model productiu i les polítiques per a la reactivació econòmica orientada sempre a la recuperació social.

Es crea el Grup de Treball de l’Acord al si de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social per fer un seguiment setmanal del progrés dels acords.

Es creen àmbits a la industria i afins, el sector primari, el serveis a la ciutadania i serveis públics amb l’objectiu de fer una diagnosi de situació i establir mesures concretes a curt, mitjà i llarg termini.

Podeu llegir el text de l’Acord en aquest enllaç.

Podeu consultar un resum de l’Acord en aquest enllaç.

Comments are closed.