ACTUA! Diversitat LGTBI a les empreses

El projecte “Diversitat LGTBI a les empreses” neix de la necessitat de conèixer la realitat que viuen les persones LGTBI al seu lloc de treball. Malauradament, encara són moltes les discriminacions que sabem que pateixen moltes persones LGTBI a l’empresa, i el treball sindical ha de servir per fer-hi front i actuar davant qualsevol tipus de discriminació.

Els avenços cap a la igualtat formal aconseguits en matèria legal no han estat acompanyats d’una igualtat real i efectiva. Persisteixen prejudicis sobre l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere, que continuen sòlidament instal·lats en molts sectors de la societat, i encara sobreviuen pràctiques discriminatòries i d’exclusió laboral que situen les persones LGTBI en una situació de clar desavantatge en l’àmbit laboral.

La UGT de Catalunya vol sensibilitzar les persones treballadores i les delegades i delegats i a través d’elles influir i negociar amb les direccions de les empreses sobre la prevenció i atenció a la discriminació LGTBI als llocs de treball. Amb aquest objectiu, i per establir una diagnosi real de les situacions que es viuen a l’empresa en aquest àmbit, engeguem aquesta campanya adreçada als delegats i delegades de la UGT de Catalunya, amb la finalitat de millorar les condicions de treball de les persones LGTBI a la feina i prevenir les discriminacions, assessorant, informant, sensibilitzant i formant les persones que conformen el sindicat de la manera el més eficient i eficaç possible.

En aquesta primera fase, i per tenir una fotografia de com es viu la realitat que viuen els treballadors i treballadores LGTBI a les empreses, els delegats i delegades de la UGT de Catalunya respondran una enquesta que recull informació sobre les característiques de cada empresa i plantilla, el clima laboral al què s’afronten les persones LGTBI de les empreses i la política empresarial i pràctiques en la gestió de la diversitat LGTBI a les empreses.

Els delegats i les delegades de la UGT de Catalunya podeu participar en aquesta campanya enviant un correu a igualtat@catalunya.ugt.org

Comments are closed.