Afrontar la mort: Guia per fer front a la mort d’un company o companya

 

La percepció de la importància de la salut mental està canviant afortunadament a la nostra societat. La mort d’un company molt proper pot ser un fet transcendental en la vida d’un treballador o treballadora. A l’àmbit de l’empresa es poden desenvolupar activitats dirigides al benestar emocional per ajudar a afrontar el primer shock emocional i encarar el procés de dol. L’objectiu de la guia és proposar accions per millorar l’afrontament de la mort d’un company o companya de feina.  Per això, a més d’informació sobre els possibles efectes, la guia recull una sèrie d’escenaris (accident de treball o malaltia professional; mort per causes no vinculades a les condicions de treball; suïcidi; malalties terminals) i fa propostes d’intervenció per cadascuna. A més, dóna informació sobre el paper de la representació sindical en l’empresa, les accions individuals per afrontar la mort i el dol i consideracions laborals a tenir en compte en cas de mort d’un treballador o treballadora.

Podeu descarregar-vos la guia en el següent enllaç.

Comments are closed.