Campanya de promoció de la salut: ‘Millora la teva salut’

Campanya de promoció de la salut: ‘Millora la teva salut’

L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL), amb el finançament de la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, presenta la campanya de promoció de la salut «Millora la teva salut».

Segons l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, s’entén per promoció de la salut en el treball, conjuminar els esforços de les empreses, les treballadores i treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball.

No es tracta d’una obligació legal de l’empresa com és compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, sinó que es persegueix un objectiu més ampli per millorar la salut dels treballadors.

Actualment, les empreses grans amb servei de prevenció propi, en particular amb personal mèdic i infermer especialitzat en el treball, són les que majoritàriament duen a terme activitats de promoció de la salut. Des de l’OTPRL volem arribar a les empreses petites o mitjanes mitjançant els delegats i delegades de prevenció, i oferir una eina de promoció de la salut als treballadors i treballadores d’aquesta empresa perquè millorin la seva salut.

La Unió Europea destaca el paper dels sindicats com a potenciadors de l’impacte de la promoció de la salut en el treball. Evidentment, són els delegats i delegades de prevenció els qui desenvolupen aquesta tasca, ja sigui mitjançant l’aplicació de mesures preventives o la implantació de la promoció de la salut.

Els productes de la campanya són:

Un adhesiu per enganxar a la porta dels ascensors, que explica els avantatges de pujar caminant i desincentivar l’ús de l’ascensor.

Un adhesiu per enganxar-lo a la contrapetja de les escales per animar a utilitzar-les.

Un adhesiu especial per a exteriors, amb els avantatges de deixar de fumar, per enganxar-lo en els llocs habituals que utilitzen les persones fumadores.

Un tríptic amb recomanacions per al consum saludable de cafè.

Podeu descarregar-vos i imprimir els productes aquí.