Comunicat UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya davant la moció aprovada al Parlament de Catalunya de moratòria per a nous projectes d’incineració de residus

Ahir, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que proposa una moratòria de caràcter urgent per a nous projectes d’incineració de residus ja siguin urbans o industrials mentre no s’aprova la Llei de Prevenció de Residus i Ús Eficient dels Recursos. La moció també demana que la nova Llei de Residus i ús Eficient dels Recursos (en preparació) insti a redactar un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents en el termini màxim d’un any.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya volem manifestar que la moratòria demanada no està justificada ja que existeixen en el nostre marc regulador europeu, estatal i català, els instruments suficients i específics per a planificar i, alhora, endreçar les polítiques de reducció de GEH, de prevenció i de gestió de residus, de millora de la qualitat ambiental i promoció de l’economia circular. Són aquests instruments de planificació, que contemplen les alternatives i els impactes en la indústria i l’ocupació així com les alternatives de gestió dels residus, els que determinen les mesures i els terminis per a la seva implementació d’acord amb els objectius i horitzons temporals establers per les directives de la UE.

Resulta innecessari i arbitrari decretar un ajornament per a projectes d’incineració que compleixen plenament la normativa i jerarquia de tractament de residus, en aquest cas la valorització energètica, contemplada en les directives de la UE i amb vigència a Catalunya. Els sindicats estem d’acord però amb no demorar més l’aplicació de mesures legislatives que impulsin el canvi de model per evitar els residus i per tant la necessitat d’incinerar-los. A Catalunya, disposem d’una Llei de canvi climàtic, un avantprojecte de Llei de transició energètica, i el Pacte Nacional per la Indústria, tots instruments normatius i programàtics que malauradament estan patint una falta de finançament i demores en la seva tramitació, com és el cas també de la Llei de Prevenció de Residus de Catalunya que ha de guiar la transició cap a un model circular en l’ús dels recursos.

Els sindicats apostem per una transició justa, que significa que alhora d’aplicar mesures per a la transició del model energètic i d’economia circular es contemplin també mesures compensatòries que evitin conseqüències negatives per a les persones treballadores o per a les comarques o interessos afectats a fi d’evitar conflictes social i econòmics, o fins i tot conseqüències ambientals no desitjades. De fet, el concepte de transició justa forma ja part dels acords internacionals sobre el canvi climàtic, a proposta de la Confederació Sindical Internacional. La transició cap a un nou model que eviti haver de cremar residus serà justa si es fa dins de la planificació establerta i amb diàleg amb els agents socials i econòmics afectats.

Finalment, mentrestant anem transitant des del model productiu lineal cap a un de circular amb residu zero caldrà no desestimar la possibilitat de valoritzar energèticament els residus abans que dipositar-los en abocador, tal com fixa la UE, perquè així s’eviten emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres impactes en el medi natural. Sobretot si es tracta d’incineració de biomassa agrícola i forestal, ajudant alhora a la gestió de boscos en algunes comarques de Catalunya i prevenint el risc d’incendis.

Només la planificació en els marcs legals existents i el diàleg amb els sectors i agents afectats podrà assegurar el trànsit cap a una economia sense residus i sense emissions contaminants, contemplant alhora la mitigació dels seus impactes negatius en l’economia, en l’ocupació i el territori en una veritable transició justa i efectiva.

Comments are closed.