Consell preventiu del dia

Consell preventiu del dia

Campanya ‘Connecta’t @ la prevenció’
Us presentem la campanya “Connecta’t @ la prevenció”. Es tracta d’oferir un consell preventiu diari sobre prevenció de riscos laboral i promoció de la salut dels treballadors i les treballadores per a generar cultura preventiva, fer promoció de la seguretat i la salut laboral i instaurar en la societat hàbits saludables en el treball que millorin les condicions laborals i garanteixi la seguretat i salut en les empreses mitjançant les xarxes socials de la UGT de Catalunya.

Cada dia laborable es publicarà un missatge sobre una temàtica diferent relacionada amb la prevenció de riscos laborals i la millora de les condicions de seguretat i salut, com per exemple, exercicis d’estiraments, ús del reposapeus, ús d’escales, etc.

Campaña ‘Conéctate @ la prevención’
Os presentamos la campaña “Conéctate @ la prevención”. Se trata de ofrecer un consejo preventivo diario sobre prevención de riesgos laborales y promoción de la salud de los trabajadores y las trabajadoras para generar cultura preventiva, hacer promoción de la seguridad y la salud laboral e instaurar en la sociedad hábitos saludables en el trabajo que mejoren las condiciones laborales y garanticen la seguridad y salud en las empresas mediante las redes sociales de la UGT de Catalunya.

Cada día laborable se publicará un mensaje sobre una temática diferente relacionada con la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud, com por ejemplo, ejercicios de estiramientos, uso del reposapiés, uso de escaleras, etc.

14 d’octubre

Totes les despeses d’acudir a la revisió mèdica han d’anar a càrrec de l’empresa; temps de desplaçament, transport, etc. El temps emprat es considera temps efectiu de treball. Si no es fa dins de la jornada, s’ha de compensar. Consulta Cuaderno preventivo: Vigilancia de la salud i los delegados de prevención #consellpreventiu #prl

Todos los gastos de acudir a la revisión médica deben ser a cargo de la empresa; tiempo desplazamiento, transporte, etc. El tiempo empleado se considera tiempo efectivo de trabajo. Si no se hace dentro de la jornada se debe compensar. Consulta Cuaderno preventivo: Vigilancia de la salud i los delegados de prevención #consejopreventivo #prl

11 d’octubre

Cal que coneguis la ubicació dels extintors. S’han de col·locar de manera que siguin fàcilment visibles i accessibles i fixats de forma que la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 i 120 cm sobre el terra. Consulta Guia tècnica d’aplicació #consellpreventiu #prl

Debes conocer la ubicación de los extintores. Han de colocarse de forma que sean fácilmente visibles y accesibles fijados de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 y 120 cm sobre el suelo. Consulta Guia tècnica d’aplicació #consejopreventivo #prl

 

10 d’octubre

Utilitza tècniques de relaxació per reduir l’estrès. Per exemple, la respiració quadrada: tria una postura amb què et sentis a gust. Inhala, comptant fins a quatre, i exhala, comptant fins a quatre. Sempre pel nas. Consulta tríptic Treballar sense estrés #consellpreventiu #prl

Utiliza técnicas de relajación para reducir el estrés. Por ejemplo, la respiración cuadrada: escoge una postura en la que te sientas a gusto. Inhala, contando hasta cuatro, y exhala, contando hasta cuatro. Siempre por la nariz. Consulta tríptic Treballar sense estrés #consejopreventivo #prl

 

9 d’octubre

Si la roba de treball té una funció protectora és un equip de protecció individual i l’han de canviar quan no protegeixi o quan ho estableixi el llibre d’instruccions. La roba de feina es canvia segons estableixi el conveni. Consulta revista Sense Risc 36, p. 9 #consellpreventiu #prl

Si la ropa de trabajo cumple una función protectora es equipo de protección individual y ha de cambiarse cuando no protega o cuando lo establezca el libro de instrucciones. La ropa de trabajo se cambia según establezca el convenio. Consulta revista Sense Risc 36, p. 9  #consejopreventivo #prl

8 d’octubre

No s’han de fer servir auriculars amb música o ràdio sota els protectors de soroll tipus orelleres. Consulta Protectores auditivos #consellpreventiu #prl

Debajo de los protectores de ruido tipo orejeras, no se deben utilizar auriculares con música o radio. Consulta Protectores auditivos #consejopreventivo #prl

 

 

7 d’octubre

Si un/a company/a té un contacte elèctric o s’electrocuta, no toquis MAI la persona mentre el corrent elèctric estigui connectat. Desconnecta el corrent des de l’interruptor general (quadre elèctric). Truca al 112. Consulta Canal Salut #consellpreventiu #prl

👌🏽Si un compañer@ tiene un contacto eléctrico o se electrocuta, NUNCA, toques a la persona mientas la corriente eléctrica continúe conectada. Desconecta la corriente desde el interruptor general (cuadro eléctrico). Alerta al 112. Consulta Canal Salut #consejopreventivo #prl

 

4 d’octubre

Redueix el consum de sal per sota de 5 gr diaris perquè ajuda a prevenir la hipertensió i redueix el risc de cardiopaties i accident cerebrovascular. Consulta Fundación Española del Corazón #consellpreventiu #prl

Reduce el consumo de sal por debajo de 5 gr diarios porque ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidente cerebrovascular. onsulta Fundación Española del Corazón #consejopreventivo #prl

 

3 d’octubre

Per dormir millor, una hora abans, evita l’ús de dispositius electrònics. El tipus de llum que emeten aquestes pantalles activa el cervell. Consulta 10 consells per dormir millor  #consellpreventiu #prl

Para dormir mejor, una hora antes, evita el uso de dispositivos electrónicos porque el tipo de luz que emiten estas pantallas, activa el cerebro. Consulta 10 consells per dormir millor #consejopreventivo #prl

 

2 d’octubre

Si menges a la feina directament del tàper i l’has d’escalfar, has de saber quin tipus de plàstic és. Els plàstics amb el codi (policlorur de vinil) o el PS (poliestirè) no s’han de fer servir al microones. Consulta Diari Oficial Unió Europea  #consellpreventiu #prl

Si comes en el trabajo directamente del táper y has de calentarlo, debes conocer qué tipo de plástico es. Los plásticos con el código PVC (policloruro de vinilo) o el PS (poliestireno) no se deben utilizar en microondas. Consulta Diari Oficial Unió Europea #consejopreventivo #prl

 

1 d’octubre

Fes servir sempre guants de protecció impermeables si has de tocar sang o altres fluids corporals, fins i tot en cas de primers auxilis a un@ company@. Consulta Enfermedades infecciosas en sanitarios: VHB, VHC i VIH #consellpreventiu #prl

Utiliza siempre guantes de protección impermeable si has de tocar sangre u otros fluidos corporales, incluso en caso de primeros auxilios a un@ compañer@. Consulta Enfermedades infecciosas en sanitarios: VHB, VHC i VIH#consejopreventivo #prl

30 de setembre

Si treballes amb pantalles, fes pauses regulars: utilitza la regla 20-20-20: cada 20 minuts, mira un objecte situat a una distància d’almenys 6 metres durant com a mínim 20 segons. Consulta Quadern preventiu: fatiga visual #consellpreventiu #prl

Si trabajas con pantallas, haz pausas regulares utilizando la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mira a un objeto situado al menos a 6 metros durante como mínimo 20 segundos. Consulta Quadern preventiu: fatiga visual #consejopreventivo #prl

 

27 de setembre

Renta’t les mans quan les tinguis brutes, abans de les pauses de feina i de la ingesta d’aliments o begudes. Si treballes amb substàncies tòxiques, irritants o al·lèrgenes, dutxa’t després de la feina. Si no tens aigua corrent, fes servir tovalloletes. Consulta la pàgina 63 #consellpreventiu #prl

Lávate las manos cuando estén sucias, antes de las pausas de trabajo y de la ingesta de alimentos o bebidas. Si trabajas con sustancias tóxicas, irritantes o alérgenas, dúchate después del trabajo. Si no tienes agua corriente, utiliza toallitas. Consulta la página 63 #consejopreventivo #prl

26 de setembre

Si treballes en cambres frigorífiques, a més de la roba de protecció contra el fred, no t’oblidis de les botes antilliscants resistents al fred (-20 ºC) o el barret de protecció antifred si treballes en cambres de congelat. Consulta aquest Quadern Preventiu #consellpreventiu #prl

Si trabajas en cámaras frigoríficas, además de la ropa de protección contra el frío, no olvides las botas antideslizantes resistentes al frío (-20 ºC) o gorro de protección antifrío si trabajas en cámaras de congelado. Consulta este Cuaderno Preventivo #consejopreventivo #prl

25 de setembre

Utilitza roba d’alta visibilitat (armilles, samarreta/jersei/pantalons amb franges reflectants), si hi ha poca visibilitat i en cas de risc d’atropellament per vehicles o maquinària en moviment. Consulta aquesta fitxa #consellpreventiu #prl

Utiliza ropa de alta visibilidad (chalecos, camiseta/jersey/pantalón con franjas reflectantes), si hay poca visibilidad y en caso de riesgo de atropello por vehículos o maquinaria en movimiento. Consulta esta ficha#consejopreventivo #prl

20 de setembre

#SetmanaEuropeaMobilitat Si tenim un accident anant o tornant de la feina,  caminant, en bicicleta, transport públic (metro, tren, etc.) o privat, es considera accident in itinere i es tracta com accident laboral. Consulta aquesta Fitxa de Prevenció. #consellpreventiu #prl

#SemanaEuropeaMovilidad Si tenemos un accidente de camino o vuelta al trabajo,  andando, en bicicleta, transporte público (metro, tren, etc.) o privado, se considera accidente in itinere y se trata como accidente laboral. Consulta esta Ficha de Prevención #consejopreventivo #prl

19 de setembre

#SetmanaEuropeaMobilitat Amb bicicleta, tampoc has de fer servir el mòbil ni auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre pedales. Però, és recomanable portar el mòbil por si hi ha una emergència. Consulta Guia DGT #consellpreventiu #prl

#SemanaEuropeaMovilidad En bicicleta, tampoco se debe usar el teléfono móvil ni auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido mientras se pedalea. Pero, es recomendable llevar el teléfono por si hubiera una emergència. Consulta Guía DGT #consejopreventivo #prl

18 de setembre

#SetmanaEuropeaMobilitat Travessa el carrer per passos regulats per marques viàries o semàfors. Si no n’hi ha, fes-ho on hi hagi més visibilitat, a la cantonada i procurant evitar travessar entre vehicles aparcats. Consulta Seguridad vial
#consellpreventiu #prl

#SemanaEuropeaMovilidad Cruza la calle por pasos regulados por marcas viales o semáforos. Si no los hay, hazlo por el lugar en el que se tenga mejor visibilidad, por la esquina y procurando evitar cruzar entre vehículos aparcados. Consulta Seguridad vial #consejopreventivo #prl
17 de setembre

#SetmanaEuropeaMobilitat Caminar a bon pas 25 minuts al dia suma fins a set anys de vida; és fonamental per a l’equilibri energètic i el control de pes i millora l’estat osi, muscular i cardiorespiratori. Consulta Organització Munidal de la Salut #consellpreventiu #prl

#SemanaEuropeaMovilidad Caminar 25 minutos a paso ligero al día añade hasta siete años de vida; es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso y mejora el estado óseo, muscular y cardiorrespiratorio. Consulta Organització Munidal de la Salut #consejopreventivo #prl

16 de setembre

#SetmanaEuropeaMobilitat Si vas amb bicicleta o patinet, fes servir el cap i posa’t el casc. També en trajectes curts i si fa calor. Si pateixes un impacte important al casc, canvia’l. Consulta revista Sense Risc 50, p. 8-9 #consellpreventiu #prl

#SemanaEuropeaMovilidad Si vas en bicicleta o patinete, usa la cabeza y ponte el casco. También en trayectos cortos y si hace calor. Si tienes un impacto considerable con él, cámbialo. Consulta revista Sense Risc 50, p. 8-9 #consejopreventivo #prl

 

13 de setembre

Comprova els neumàtics del teu vehicle. El dibuix ha de tenir com a mínim 1,6 mm de profunditat, flancs i dibuix del neumàtic sense talls ni desgast irregular i verifica la pressió (en fred). Consulta Seguridad vial #consellpreventiu #prl

Comprueba los neumáticos de tu vehículo. El dibujo tiene que tener como mínimo 1,6 mm de profundidad, flancos y huella sin cortes ni desgaste irregular y verifica la presión (en frío). Consulta Seguridad vial #consejopreventivo #prl

 

12 de setembre

Fer servir equips de protecció individual és l’última mesura preventiva. Només es fan servir si els riscos no es poden evitar aplicant mesures de prevenció, canvis organitzatius o mitjans tècnics de protecció col·lectiva. Consulta Guía sobre equipos de protección individual #consellpreventiu #prl

Utilizar equipos de protección individual es la última medida preventiva. Solo se utilizan si los riesgos no se pueden evitar aplicando medidas de prevención, cambios organizativos o medios técnicos de protección colectiva. Consulta Guía sobre equipos de protección individual #consejopreventivo #prl

 

10 de setembre

Fer cinc àpats al dia evita l’anar picant, el fet de menjar de forma incontrolada i exagerada, que pot portar a un increment del pes corporal. Consulta Alimentación sana #consellpreventiu #prl

Hacer cinco comidas al día evita el picoteo, comer de forma incontrolada y exagerada, ocasionando con ello un aumento del peso corporal. Consulta Alimentación sana #consejopreventivo #prl

 

9 de setembre

Les eines que facis servir per treballar han de ser de qualitat. No les transportis a les butxaques: si et cauen, se’t poden clavar. No les utilitzis per a altres finalitats. Tampoc usis eines malmeses. Consulta revista Sense Risc 32, p. 9 #consellpreventiu #prl

Las herramientas que utilices para el trabajo han de ser de calidad. No usarlas para otros fines. No utilizar herramientas dañadas. No transportarlas en los bolsillos por el riesgo de clavárselas en caso de caída. Consulta revista Sense Risc 32, p. 9 #consejopreventivo #prl

 

6 de setembre

Els equips de protecció s’han de renovar encara que no es trenquin. Quan? Ho indica el fabricant en el fullet informatiu, quan les propietats protectores de l’EPI podrien veure’s seriosament afectades. Llegeix les instruccions! Consulta Guía técnica: Equipos de protección individual #consellpreventiu #prl

Los equipos de protección deben ser renovados aunque no se rompan. ¿Cuándo? Lo pone el fabricante en el folleto informativo, cuando las propiedades protectoras del EPI podrían verse seriamente afectadas. ¡Lee las instrucciones! Consulta Guía técnica: Equipos de protección individual #consejopreventivo #prl

 

5 de setembre

Mantingues l’ordre en el teu lloc de treball i personalitza’l per fer-lo més agradable. A sobre la taula, només els documents necessaris per a la feina que estiguis fent. Consulta Treballar sense estrès #consellpreventiu #prl

Mantén el orden en tu sitio de trabajo y personalízalo para hacerlo más agradable. Conserva sobre la mesa sólo los documentos necesarios para que el trabajo que estés haciendo. Consulta Treballar sense estrès #consejopreventivo #prl

 

4 de setembre

Torna a la rutina. Si la teva feina és sedentària, dedica almenys 30 minuts diaris a l’exercici físic. Camina o practica algun esport. Et trobaràs millor i reduiràs l’estrès #consellpreventiu #prl

Vuelve a la rutina. Si tu trabajo es sedentario, dedica al menos 30 minutos diarios al ejercicio físico. Camina o practica algún deporte. Te sentirás mejor y reducirás el estrés #consejopreventivo #prl

 

3 de setembre

Si pateixes una al·lèrgia que millora els caps de setmana i desapareix durant les vacances, pot ser d’origen laboral. Informa’n el servei de prevenció o demana al metge d’atenció primària que et derivi a la Unitat de Salut Laboral #consellpreventiu #prl

Si tienes una alergia que mejora los fines de semana y desaparece en vacaciones, puede que sea de origen laboral. Informa a tu servicio de prevención o solicita a tu médico de atención primaria que te derive a la Unidad de Salud Laboral #consejopreventivo #prl

 

2 de setembre

Sant tornem-hi! Per evitar l’estrès postvacacional, l’empresa ha d’informar de tots els canvis produïts durant les vacances, mantenir els objectius clars i evitar pressions excessives sobre els treballadors. Hi trobaràs més informació en aquesta entrada. #consellpreventiu #prl

¡Volvemos! Para evitar el estrés postvacacional, la empresa ha de informar de todos los cambios producidos durante las vacaciones, mantener los objetivos claros y evitar presiones excesivas sobre los trabajadores/as. Encontrarás más información en esta entrada. #consejopreventivo #prl

 

30 d’agost

Si treballes a l’aire lliure, extrema les precaucions per evitar les picades d’insectes perillosos, com la vespa asiàtica. Fes servir repel·lents, l’empresa te’ls ha de facilitar com a mesura preventiva. Consulta Protocol d’actuació de la vespa asiàtica #consellpreventiu #prl

Si trabajas al aire libre, extrema las precauciones para evitar las picaduras de insectos peligrosos como la avispa asiática. Utiliza repelentes que ha de facilitarte la empresa como medida preventiva. Consulta Protocol d’actuació de la vespa asiàtica #consejopreventivo #prl

29 d’agost

Al camp, cal observar el terreny abans de fer cap feina amb possibilitat de trobar una serp. Si et mossega, telefona el 112. A la ferida, no t’hi posis gel, ni t’hi facis talls, ni torniquets, ni xuclis el verí. Consulta la revista Sense Risc 32, p. 8 #consellpreventiu #prl

 En el campo, debes observar el terreno antes de realizar ningún trabajo, puedes encontrar una serpiente. Si te muerde, llama al 112. No coloques hielo, no hagas cortes ni heridas, no hagas torniquetes, no succiones el veneno. Consulta la revista Sense Risc 32, p. 8 #consejopreventivo #prl

 

28 d’agost

Al camp, cal observar el terreny abans de fer cap feina amb possibilitat de trobar una serp. Si et mossega, telefona el 112. A la ferida, no t’hi posis gel, ni t’hi facis talls, ni torniquets, ni xuclis el verí. Consulta la revista Sense Risc 45, p. 9 #consellpreventiu #prl

 En el campo, debes observar el terreno antes de realizar ningún trabajo, puedes encontrar una serpiente. Si te muerde, llama al 112. No coloques hielo, no hagas cortes ni heridas, no hagas torniquetes, no succiones el veneno. Consulta la revista Sense Risc 45, p. 9 #consejopreventivo #prl

 

27 d’agost

Cuida les relacions i la comunicació amb els companys de feina. Davant les situacions estressants et poden proporcionar molta ajuda, ja sigui amb un cop de mà, amb consells, o simplement escoltant-te i donant-te suport emocional. Consulta el tríptic Treballar sense estrès #consellpreventiu #prl

Cuida las relaciones y la comunicación con los compañeros de trabajo. Ante las situaciones estresantes te pueden proporcionar mucha ayuda, ya sea, echándote una mano, con consejos, o simplemente escuchándote y dando soporte emocional. Consulta el tríptic Treballar sense estrès #consejopreventivo #prl

 

26 d’agost

Si estàs de baixa mèdica per malaltia comuna, presenta’t a totes les citacions, siguin de la seguretat social o de la mútua, perquè la mútua pot tenir la gestió econòmica de la incapacitat temporal i ha de fer controls. Consulta Ficha de prevención: Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social #consellpreventiu #prl

Si estás de baja médica por enfermedad común, preséntate en todas las citaciones ya sean de la seguridad social o de la mutua, porque ésta puede tener la gestión económica de la incapacidad temporal y ha de hacer controles. Consulta Ficha de prevención: Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social #consejopreventivo #prl

 

23 d’agost

Forma’t en prevenció! La formació capacita la persona per treballar sense riscos quan sigui possible, o amb riscos acceptablement controlats, seguint les instruccions de l’empresa i els mitjans de prevenció necessaris. Consulta Quadern: la meva primera feina #consellpreventiu #prl

¡Fórmate en prevención! La formación pretende capacitar a la persona trabajadora para ejercer sin riesgos cuando sea posible, o con riesgos aceptablemente controlados, siguiendo las instrucciones de la empresa y los medios de prevención necesarios. Consulta Quadern: la meva primera feina #consejopreventivo #prl

 

22 d’agost

Quan una via de circulació de persones acaba en una porta després de la qual hi ha una via de circulació de vehicles, s’ha de preveure algun sistema de protecció específic, per exemple, protegir del pas de vehicles amb una barrera rígida. Consulta Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo #consellpreventiu #prl

Cuando una vía de circulación de personas finaliza en una puerta tras la cual haya una vía de circulación de vehículos, se debe prever algún sistema de protección específico, por ejemplo; proteger del paso de vehículos con una barrera rígida. Consulta Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo #consejopreventivo #prl

 

21 d’agost

L’altura mínima dels locals de feina ha de ser de 3 metres des del terra fins al sostre. En locals comercials, en el sector de serveis i oficines, de 2,5 m. En passadissos, de 2,2 m, i de 2,1 m en les zones d’ús restringit, per evitar el risc d’impacte. Consulta Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo  #consellpreventiu #prl

La altura mínima de los locales de trabajo será de 3 metros desde el piso hasta el techo. En locales comerciales, sector servicios y oficinas; 2,5 metros. En pasillos 2,2 metros y 2,1 metros en las zonas de uso restringido, para evitar el riesgo de impacto. Consulta Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo #consejopreventivo #prl

 

20 d’agost

La temperatura dels llocs de treball ha d’estar compresa entre 17 i 27 °C per a feines sedentàries i 21 i 25 °C per a no sedentàries. La normativa d’estalvi energètic estableix que l’aire condicionat no pot estar per sota dels 26 °C. Consulta Ficha de prevención: Temperatura, ahorro energético y confort térmico en trabajos sedentarios #consellpreventiu #prl

La temperatura de los lugares de trabajo debe estar comprendida entre 17 y 27ºC para trabajos sedentarios y 21 y 25ºC para trabajos ligeros. La normativa de ahorro energético establece que el aire acondicionado no puede estar por debajo de los 26ºC. Consulta Ficha de prevención: Temperatura, ahorro energético y confort térmico en trabajos sedentarios #consejopreventivo #prl

 

19 d’agost

Un desfibril·lador és un aparell que administra de manera programada i controlada una descàrrega a una persona amb la finalitat d’interrompre-li una arrítmia. Són obligatoris en determinades empreses d’alta ocupació com indústries, oficines, auditoris, càmpings, etc Consulta revista Sense Risc 30, p 8 #consellpreventiu #prl

Un desfibrilador es un aparato que administra de manera programada y controlada una descarga a una persona con el fin de interrumpirle una arritmia. Son obligatorios en determinadas empresas de alta ocupación como industrias, oficinas, auditorios, campings, etc.Consulta revista Sense Risc 30, p 8 #consejopreventivo #prl

14 d’agost

L’estrès durant la conducció incrementa el risc de patir accidents. Cal sortir amb prou antelació per afrontar imprevistos, planificar la ruta i parar a descansar les vegades que calgui. Consulta revista Sense Risc 36  #consellpreventiu #prl

El estrés durante la conducción incrementa el riesgo de sufrir accidentes. Hay que salir con tiempo suficiente para afrontar imprevistos, planificar la ruta y parar a descansar las veces que sean necesarias. Consulta revista Sense Risc 36 #consejopreventivo #prl

 

13 d’agost

El radó és un gas radioactiu natural que es troba en mines subterrànies, coves , balnearis, piscines subterrànies cobertes, túnels, galeries, metro, etc. L’empresa ha de fer mesuraments del gas per a comprovar si hi ha risc. Consulta Els perills del radó en l’àmbit laboral #consellpreventiu #prl

El radón es un gas radioactivo natural que se encuentra en minas subterráneas, cuevas, balnearios, piscinas subterráneas, túneles, galerías, metro, etc. La empresa ha de hacer mediciones del gas para comprobar si hay riesgo. Consulta Els perills del radó en l’àmbit laboral  #consejopreventivo #prl

 

12 d’agost

Les bicicltes no són només per a l’estiu. Si et desplaces amb bicicleta, assenyala els avançaments, canvis de trajecte i parades. Redueix la velocitat a les interseccions i assegura’t de fer-te visible. Adapta la teva velocitat a la resta d’usuaris del carril bici. Consulta la revista Sense Risc 50, p 8-9 #consellpreventiu #prl

Las biciletas no solo son para el verano. Si te desplazas en bici, señala los adelantamientos, cambios de trayectoria y paradas. Reduce la velocidad en las intersecciones y asegúrate de hacerte visible. Adapta tu velocidad al resto de usuarios del carril bici. Consulta la revista Sense Risc 50, p 8-9  #consejopreventivo #prl

9 d’agost

Fora de la feina, fes servir també equips de protecció individual; guants per a forn, treballs de jardineria i bricolatge, cascos de bicicleta, proteccions per a patinar… Igualment han de disposar el marcat “CE”. Llegeix el fullet informatiu. Consuta Guía Técnica #consellpreventiu #prl

Fuera del trabajo, utiliza también equipos de protección individual; guantes para horno, trabajos de jardinería y bricolaje, cascos de bicicleta, protecciones para patinar… Igualmente deben disponer el marcado CE. Lee el folleto informativo. Consuta Guía Técnica #consejopreventivo #prl

 

8 d’agost

Compte a utilitzar cremes solars obertes que tinguin més d’un any, perquè perden eficàcia (s’oxiden). Consulta el període d’utilització recomanat un cop obertes, el trobaràs al dibuix en forma de pot obert de l’envàs. Consulta Los EPI que te protegerán del sol #consellpreventiu #prl

Ojo al utilizar cremas solares abiertas que tengan más de un año porque pierden su eficacia (se oxidan). Consulta el período de utilización recomendado tras su apertura, figura en el dibujo en forma de tarro abierto del envase. Consulta Los EPI que te protegerán del sol #consejopreventivo #prl

 

7 d’agost

Quan condueixis, guarda tots els elements solts al maleter (bosses, motxilles, carpetes, maletí amb el portàtil, etc.). I el mòbil, a la guantera. En cas d’accident poden sortir disparats, colpejar els ocupants del vehicle i lesionar-los #consellpreventiu #prl

Cuando vayas a conducir, guarda todos los elementos sueltos en el maletero (bolsos, mochilas, carpetas, maletín con el portátil…). El móvil en la guantera. En caso de accidente pueden salir disparados, golpear a los ocupantes del vehículo y lesionarlos #consejopreventivo #prl

 

6 d’agost

Ànims! El canvi de rutines de les vacances afavoreix deixar de fumar. Consulta Deixar de fumar #consellpreventiu #prl

¡Ánimo! El cambio de rutinas de las vacaciones, favorece dejar de fumar. Consulta Deixar de fumar #consejopreventivo #prl

 

 

5 d’agost

Protegeix-te els ulls del sol i la radiació UV. Utilitza ulleres de sol amb marcat CE i filtre 3. Si treballes a l’aire lliure, te les ha de facilitar l’empresa perquè són un equip de protecció Individual. Consulta Los EPI que te protegerán del sol #consellpreventiu #prl

Protege tus ojos de sol y la radiación UV. Utiliza gafas de sol con marcado CE, y filtro 3. Si trabajas al aire libre son un equipo de protección individual y las ha de facilitar la empresa. Consulta Los EPI que te protegerán del sol #consejopreventivo #prl

 

2 d’agost

Aprofita les vacances per desconnectar-te dels dispositius digitals (mòbil, tablet, pc portátil). Fixa temps màxims de connexió en línia, deshabilita les notificacions de missatges nous i trenca les rutines de connexió. Consulta revista Sense Risc 53, p. 9 #consellpreventiu #prl

Aprovecha las vacaciones para desconectarte de los dispositivos digitales (móvil, tablet, pc). Fija tiempos máximos de conexión online, deshabilita las notificaciones de nuevos mensajes y rompe con las rutinas de conexión. Consulta revista Sense Risc 53, p. 9 #consejopreventivo #prl

 

1 d’agost

Exigeix el teu dret a la desconnexió. La connectivitat no ha de ser en cap cas sinònim de disponibilitat permanent amb l’empresa. Consulta Regular el derecho a la desconexión por ley #consellpreventiu #prl

Exige tu derecho a la desconexión. La conectividad no debe ser en ningún caso sinónimo de disponibilidad permanente con la empresa. Consulta Regular el derecho a la desconexión por ley  #consejopreventivo #prl

 

31 de juliol

Font: pixabay

Condueix amb les finestres del cotxe tancades. És més segur: no entren elements externs (insectes, branques, etc.), et protegeix en cas d’accident i és més eficient pel que fa a despesa energètica #consellpreventiu #prl

Conduce con las ventanillas del coche subidas. Es más seguro ya que no entran elementos externos (insectos, ramas, etc.), te protege en caso de accidente, y además es más eficiente a nivel de gasto energético #consejopreventivo #prl

 

30 de juliol

Si estàs de vacances i et poses malalt@, vés al metg@ a buscar la baixa. A partir d’aquest moment, les vacances queden aturades i les podràs gaudir dins dels 18 mesos següents des de la finalització de l’any natural en què les has generat. Consulta Art. 38 Estatut dels treballadors #consellpreventiu #prl

Si estás de vacaciones y te pones enferm@, ve al médic@ a por la baja. A partir de ese momento, se paralizan las vacaciones y se podrán disfrutar dentro de los 18 meses siguientes desde la finalización del año natural en el que las has generado. Consulta Art.38 Estatut dels treballadors  #consejopreventivo #prl

 

29 de juliol

Segueix la moda estival! Si treballes exposat al sol, cobreix-te amb roba àmplia de màniga llarga i de cotó per protegir-te la pell. Porta barrets d’ala ampla o amb protector de clatell. Si utilitzes casc de protecció, posa-li el protector #consellpreventiu #prl

¡Sigue la moda estival! Si estás al sol, cúbrete con ropa amplia de manga larga y de algodón para proteger la piel. Utiliza sombreros de ala ancha o con colgante para proteger la nuca. Si utilizas casco de protección, ponle el colgante. #consejopreventivo #prl

 

26 de juliol

No beguis d’ampolles de plàstic que hagin estat exposades al sol o a la calor intensa: el plàstic, amb la calor, es degrada i poden desprendre’s productes químics al líquid que conté #consellpreventiu #prl

No bebas de botellas de plástico que hayan estado expuestas al sol o al calor intenso ya que el plástico con el calor se degrada y pueden desprenderse productos químicos al líquido que contiene #consejopreventivo #prl

 

25 de juliol

Quan agafis el cotxe, abaixa les finestres mentre surt l’aire condicionat fred. Quan estigui fred, posa la posició de recirculació. Compte amb els contrastos de temperatura del cotxe/exterior! Aparca a l’ombra! Posa el para-sol. Consulta Com evitar el cop de calor al cotxe #consellpreventiu #prl

Al coger el coche, baja las ventanillas mientras sale el aire acondicionado frío. Cuando esté frío, pon la posición de recirculación. Ojo con los contrastes de temperatura coche/exterior! Aparca a la sombra! Pon el parasol. Consulta Com evitar el cop de calor al cotxe #consejopreventivo #prl

 

24 de juliol

Obre les finestres! Recorda ventilar els llocs de treball, encara que utilitzis sistemes de climatització. Milloraràs la qualitat de l’aire interior. Consulta Calidad de ambiente interior en oficinas #consellpreventiu #prl

¡Abre las ventanas! Recuerda ventilar los lugares de trabajo, aunque utilices sistemas de climatización. Mejorarás la calidad del aire interior. Consulta Calidad de ambiente interior en oficinas #consejopreventivo #prl

 

23 de juliol

En cas d’onada de calor, procura no treballar al carrer en les hores de més sol. A més, beu molta aigua, fes àpats lleugers i evita les activitats físiques intenses #consellpreventiu #prl

En caso de ola de calor, procura no trabajar en la calle en las horas de más sol. Además, bebe mucha agua, haz comidas ligeras y evita las actividades físicas intensas #consejopreventivo #prl

 

22 de juliol

Alerta de Protecció Civil per la tercera onada de calor d’aquest estiu. Reorganitza la feina per no haver de fer activitats físiques a l’aire lliure en les hores de més calor. Consulta Consells preventius per evitar problemes derivats d’un cop de calor a la feina #consellpreventiu #prl

Alerta de Protección Civil por la tercera ola de calor de este verano. Reorganiza el trabajo para no hacer actividades físicas al aire libre en las horas de más calor.Consulta Consells preventius per evitar problemes derivats d’un cop de calor a la feina #consejopreventivo #prl

 

19 de juliol

La radiació solar es mesura en índex ultraviolat, que pot ser baix (fins a 2), moderat (fins a 5), alt (fins a 7), molt alt (9) i extrem (11 o més). Comprova el nivell actual a  http://www.meteo.cat/prediccio/uvi i aplica les mesures preventives que corresponguin.

La radiación solar se mide en Índice ultravioleta, pudiendo ser bajo (hasta 2), moderado (hasta 5), alto (hasta 7), muy alto (9) y extremo (11 o más). Comprueba el nivel actual en  http://www.meteo.cat/prediccio/uvi y aplica medidas preventivas según el nivel.

 

18 de juliol

Si a l’empresa hi ha soroll, s’ha de senyalitzar l’obligació d’utilitzar l’equip de protecció individual (al marge de la durada del soroll). Consulta Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruído #consellpreventiu #prl

En caso de que haya ruido en la empresa, se ha de señalizar la obligación de utilizar equipo de protección individual frente al ruido, cualquiera que sea el tiempo de permanencia. Consulta Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruído #consejopreventivo #prl

17 de juliol

Si treballes de nit i has estat de baixa mèdica, la reincorporació es fa l’endemà de la data del comunicat d’alta i a l’inici del teu horari habitual #consellpreventiu #prl

Si trabajas en turno de noche, y has estado de baja médica, la reincorporación se hace el día siguiente a la fecha del parte de alta y desde el inicio de tu horario habitual #consejopreventivo #prl

 

16 de juliol

En cas de punxada amb un objecte contaminat amb sang o d’una esquitxada accidental, s’ha de rentar la ferida amb aigua i sabó, i aplicar-hi iode. Cal anar a la mútua perquè completin el protocol d’accident biològic. Consulta Enfermedades infecciosas en sanitarios: VHB, VHC y VIH #consellpreventiu #prl

En caso de pinchazo con un objeto contaminado con sangre o una salpicadura accidental, se debe lavar la herida con agua y jabón, y aplicar yodo. Acudir a la mutua para realizar el protocolo de accidente biológico. Consulta Enfermedades infecciosas en sanitarios: VHB, VHC y VIH #consejopreventivo #prl

 

15 de juliol

A la màquina de vènding, prioritza entrepans o sandvitxos sense mantega o maionesa, barretes de cereals, galetes integrals, bastonets de pa i fruita seca per mantenir una dieta cardiosaludable. Consulta el díptic: Factores de riesgo cardiovascular #consellpreventiu #prl

En la máquina de vending, prioriza bocadillos o sándwiches sin mantequilla o mayonesa, barritas de cereales, galletas integrales, bastoncillos de pan, frutos secos, para mantener una dieta cardiosaludable. Consulta el díptico: Factores de riesgo cardiovascular ℹ️https://bit.ly/1TiijIS #consejopreventivo #prl

 

12 de juliol

Per evitar picades d’insectes a l’aire lliure, fes servir pantalons llargs, camises de màniga llarga i sabates tancades amb mitjons. No et posis perfums forts ni roba de colors vius. Utilitza repel·lent. Consulta Primers auxilis: picades i mossegades #consellpreventiu #prl

Para evitar picaduras de insectos al aire libre, utiliza pantalón largo, camisas de manga larga y zapatos cerrados con calcetines. No uses perfumes fuertes ni ropa de colores vivos. Utiliza repelente. Consulta Primers auxilis: picades i mossegades #consejopreventivo #prl

 

11 de juliol

Si per feina o per vacances viatges a l’estranger, revisa amb antelació si cal vacunació específica per a aquest país. Si el motiu és laboral, el cost de la vacunació és a càrrec de l’empresa. Consulta la revista Sense Risc 18, p. 9-10 #consellpreventiu #prl

Si por trabajo o por vacaciones viajas al extranjero, revisa con antelación si es necesaria vacunación específica para ese país. Si el motivo es laboral, el coste de la vacunación va a cargo de la empresa. Consulta la revista Sense Risc 18, p. 9-10 #consejopreventivo #prl

10 de juliol

A les etiquetes dels productes químics apareixen els perills (frases H) i les recomanacions de seguretat (frases S). Llegeix i fes cas sempre de les recomanacions. Consulta el quadern preventiu: Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas #consellpreventiu #prl

En las etiquetas de los productos químicos aparecen los peligros (frases H) y las recomendaciones de seguridad (frases S). Lee y haz caso siempre de las recomendaciones. Consulta el quadern preventiu: Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas  #consejopreventivo #prl

9 de juliol

Les descàrregues electroestàtiques que podem patir en baixar del cotxe o caminar sobre una moqueta són molestes, però no perilloses, excepte si hi ha risc de generació d’atmosferes explosives. Per evitar-les, els elements elèctrics han d’estar connectats a terra. Consulta Sense Risc 27, p. 9. #consellpreventiu #prl

Las descargas electroestáticas que podemos sufrir al bajar del coche o caminar sobre una moqueta son molestas, pero no peligrosas, excepto si hay riesgo de generación de atmósferas explosivas. Para evitarlas, los elementos eléctricos deben estar conexionados a tierra. Consulta Sense Risc 27, p. 9. #consejopreventivo #prl

 

8 de juliol

Un cop de calor pot ser mortal. Redueix o elimina l’esforç físic durant les hores de més calor del dia i beu líquids sovint i en petites quantitats encara que no tinguis set. Consulta el tríptic El cop de calor #consellpreventiu #prl

Un golpe de calor puede ser mortal. Disminuye o elimina el esfuerzo físico en las horas de más calor del día y bebe líquidos a menudo, en pequeñas cantidades, aunque no tengas sed. Consulta el tríptico El cop de calor #consejopreventivo #prl

 

5 de juliol

Si et trobes un animal de sobte mentre condueixes, redueix la velocitat, utilitza el clàxon i fes ràfegues de llum. Evita atropellar-lo. Si és gros, pot malmetre el cotxe. Si l’animal és petit, valora el risc. Consulta Cuestiones de seguridad vial, p. 467 #consellpreventiu #prl

Si se te cruza un animal en la carretera, disminuye la velocidad, utiliza el claxon y haz ráfagas de luz. Evita atropellarlo, sobre todo si es grande porque puede provocar daños severos al coche. Si es pequeño, valora el riesgo. Consulta Cuestiones de seguridad vial, p. 467 #consejopreventivo #prl

 

4 de juliol

Si la teva comunitat de propietaris té treballador@s contractat@s per compte d’altri, la comunitat actua en qualitat d’empresa i s’ha d’aplicar tota la gestió preventiva. Consulta Revista Sense Risc 41, pàg. 15 #consellpreventiu #prl

Si tu comunidad de propietarios tiene trabajador@s contratad@s por cuenta ajena, la comunidad actúa en calidad de empresa y debe aplicarse toda la gestión preventiva. Consulta Revista Sense Risc 41, pàg. 15 #consejopreventivo #prl

 

3 de juliol

No utilitzis superfícies de treball de color massa clar per evitar els enlluernaments de fonts de llum directa i intensa quan es reflecteixen en zones clares. Consulta La oficina ergonómica #consellpreventiu #prl

No utilices superficies de trabajo de color muy claro para evitar deslumbramientos que se producen al reflejarse en zones claras fuentes de luz directa muy intensa. Consulta La oficina ergonómica #consejopreventivo #prl

 

2 de juliol

Posa plantes per depurar l’ambient. Les plantes són capaces d’emmagatzemar, degradar o eliminar productes químics tòxics en petites concentracions. Consulta Revista Sense Risc 27, pàg. 8 #consellpreventiu #prl

Pon plantas para depurar el ambiente. Las plantas son capaces de almacenar, degradar o eliminar productos químicos tóxicos en pequeñas concentraciones. Consulta Revista Sense Risc 27, pàg. 8 #consejopreventivo #prl

 

1 de juliol

Buida les butxaques abans de conduir per a evitar la compressió dels nervis i vasos sanguinis de les cames. Desa les coses a la guantera o al maleter, perquè en cas d’accident no piquin contra tu i et facin mal. Consulta Consells preventius: Ergonomia dels conductors/es #consellprevntiu #prl

Vacíate los bolsillos antes de conducir para evitar la compresión de los nervios y vasos sanguíneos de las piernas. Mete las cosas en la guantera o en el maletero, para que en caso de accidente, no te golpeen. Consulta Consells preventius: Ergonomia dels conductors/es#consejoprteventivo #prl

 

28 de juny

Si estàs embarassada, només pots tramitar el subsidi per risc en l’embaràs si al teu lloc de treball hi ha un risc incompatible amb el teu estat i l’empresa no pot eliminar-lo, i si l’empresa no disposa de cap altre lloc de treball sense risc per a tu o el teu fill. Més info: https://bit.ly/2IYvD9P #consellpreventiu #prl

Si estás embaraza, sólo podrás tramitar el subsidio por riesgo en el embarazo, si existe un riesgo en tu puesto incompatible con tu estado y la empresa no puede eliminarlo, y si la empresa no dispone de otro puesto de trabajo sin riesgo para ti o tu hijo. Más info: https://bit.ly/2IYvD9P #consejopreventivo #prl

 

27 de juny

En una obra al carrer, si no és possible el pas alternatiu dels vianants i s’ha de passar entre l’estructura d’una bastida, s’ha de senyalitzar el perill de xoc contra objectes amb pintura reflectora blanca amb franges vermelles en els elements situats a peu de carrer. Més info: https://bit.ly/2J1Dovs #consellpreventiu #prl

En una obra en la calle, si no es posible el paso alternativo de los peatones y se ha de pasar entre la estructura de un andamio, debe señalizarse el peligro de choque contra objetos mediante pintura reflectante blanca con franjas rojas en los elementos que se encuentren a pie de calle. Más info: https://bit.ly/2J1Dovs #consejopreventivo #prl

 

26 de juny

Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. Es recomana disposar d’un protocol d’actuació de la prevenció de l’ús de drogues a la feina. La UGT us en proposa un: https://bit.ly/2RTo1b1  #consellpreventiu #prl

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Se recomienda disponer de un protocolo de actuación de la prevención del uso de drogas en el trabajo. UGT os propone uno en: https://bit.ly/2RTo1b1 #consejopreventivo #prl

 

25 de juny

Els llums s’han de netejar periòdicament per mantenir els nivells d’il·luminació correctes. En treballs amb ordinador, no han de ser de menys de 500 lux. En exigències visuals moderades, 200 lux. Ho mesura el servei de prevenció. Consulta Guías técnica: Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Anexo IV #consellpreventiu #prl

Las luminarias se deben limpiar regularmente para mantener niveles de iluminación correctos. En trabajos con ordenador, no ha de ser menos de 500 lux. En exigencias visuales moderadas, 200 lux. Lo mide el servicio de prevención. Consulta Guías técnica: Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Anexo IV #consejopreventivo #prl

 

21 de juny

En cas que et facis una cremada, refresca la pell amb aigua fresca i neta. No hi posis cremes (ni pasta dentífrica) sense consulta mèdica. Si se t’hi fa butllofa o ferida profunda, vés a urgències. Consulta revista Sense Risc pàg. 8 #consellpreventiu #prl

En caso de quemadura, refresca la piel con agua fresca y limpia. No poner cremas (ni pasta de dientes) sin consulta médica. Si tiene ampolla o herida profunda, acudir a urgencias. Consulta revista Sense Risc pàg. 8 #consejopreventivo #prl

 

20 de juny

El distintiu “CE” certifica la conformitat de les màquines i els components de seguretat. Totes les màquines han de disposar d’aquesta etiqueta. Consulta Quadern preventiu: Seguretat en màquines-eina #consellpreventiu #prl

El marcado CE certifica la conformidad de las máquinas y los componentes de seguridad. Todas las máquinas han de disponer de esta etiqueta. Consulta Quadern preventiu: Seguretat en màquines-eina #consejopreventivo #prl

 

19 de juny

Saps què són les nanopartícules? Hi ha nanopartícules a la feina? En coneixes els riscos? S’usen habitualment en automoció, construcció, sanitat, pintures, cosmètica, plàstics, tèxtils, alimentació i un llarg etcètera.  Consulta Cuaderno preventivo: la nanotecnología un riesgo emergente #consellpreventiu #prl

¿Sabes qué son las nanopartículas? ¿Hay nanopartículas en tu trabajo? ¿Conoces sus riesgos? Se usan habitualmente en automoción, construcción, sanidad, pinturas, cosmética, plásticos, textiles, alimentación y un largo etcétera. Consulta Cuaderno preventivo: la nanotecnología un riesgo emergente #consejopreventivo #prl

 

18 de juny

A l’estiu no passis fred a l’oficina. La normativa d’eficiència i estalvi energètic estableix que la temperatura de l’aire condicionat no pot ser inferior a 26 °C. Consulta Ficha de prevención: Temperatura, ahorro energético y y confort térmico en trabajos sedentarios #consellpreventiu #prl

En verano no pases frío en la oficina. La normativa de eficiencia y ahorro energético establece que la temperatura del aire acondicionado no puede ser inferior a 26ºC. Consulta Ficha de prevención: Temperatura, ahorro energético y y confort térmico en trabajos sedentarios #consejopreventivo #prl

 

17 de juny

Tots els equips de protecció individual han de disposar d’un llibre d’instruccions en un idioma que entengui el@ treballador@. Consulta Ficha tècnica: equipos de protección individual #consellpreventiu #prl

Todos los equipos de protección individual deben disponer de un libro de instrucciones en un idioma que entienda el trabajador.  Consulta Ficha tècnica: equipos de protección individual #consejopreventivo #prl

 

14 de juny

Si el teu metge o metgessa et detecta un problema de salut personal que provoca que siguis més sensible als riscos de la teva feina, adreça’t al servei de prevenció perquè valorin si ets una persona especialment sensible i adaptin el teu lloc de treball. Consulta Quadern preventiu: treballadors especialment sensibles #consellpreventiu #prl

Si tu médico o médico te detecta un problema de salud personal que provoca que seas más sensible a los riesgos de tu trabajo, acude al servicio de prevención para que valoren si eres una persona especialmente sensible y adapten tu puesto de trabajo. Consulta Quadern preventiu: treballadors especialment sensibles #consejopreventivo #prl

 

13 de juny

Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Procura reduir l’exposició solar, fes servir roba prima de cotó de màniga llarga, barrets, ulleres de sol i crema protectora per al sol. Més info: https://bit.ly/2rV3EQY #consellpreventiu #prl

Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Procura reducir la exposición solar, utiliza ropa fina de algodón de manga larga, sombreros, gafas de sol y crema protectora para el sol. Más info: https://bit.ly/2rV3EQY #consejopreventivo #prl

 

12 de juny

Les portes d’emergència han d’estar lliures d’obstacles i sense tancar amb clau. L’amplària mínima de les portes exteriors i dels passadissos ha de ser de 80 centímetres i 1 metre, respectivament. Més info: https://bit.ly/1rEiFhO #consellpreventiu #prl

Las puertas de emergencia deben estar libres de obstáculos y sin cerrar con llave. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente. Más info: https://bit.ly/1rEiFhO #consejopreventivo #prl

 

11 de juny

Si patim un accident de treball i l’empresa ens nega el volant d’assistència per anar a la mútua, hem de fer una denúncia a Inspecció de treball per falta d’auxili en accident laboral. Consulta Revista Sense risc 52, pàg. 12  #consellpreventiu #prl

Si sufrimos un accidente de trabajo y la empresa nos niega el volante de asistencia para acudir a la mutua, hemos de denunciar por falta de auxilio en accidente laboral ante la Inspección de Trabajo. Consulta Revista Sense risc 52, pàg. 12  #consejopreventivo #prl

 

7 de juny

Si consideres que la mútua col•laboradora de la S.S. no t’ha tractat bé, demana-li el llibre de reclamacions i, a més, escriu una reclamació a l’oficina virtual de reclamacions de les mútues a Més info: https://bit.ly/2VVqfZr #consellpreventiu #prl

Si consideras que la mutua colaboradora de la S.S. no te ha tratado bien, pide su libro de reclamaciones y, además, escribe una reclamación en la oficina virtual de reclamaciones de las mutuas en Más info:  #consejopreventivo #prl

 

6 de juny

Si estàs embarassada, per a la teva seguretat i la del teu fill/a, és convenient que comuniquis el teu estat per escrit a l’empresa. Més info: https://bit.ly/30LYq9v #consellpreventiu #prl

Si estás embarazada, por tu seguridad y por la de tu hijo/a, es conveniente que comuniques tu estado por escrito a la empresa. Más info: https://bit.ly/30LYq9v #consejopreventivo #prl

 

5 de juny

Davant qualsevol vessament de producte químic, comprova a la fitxa de seguretat química com s’ha de recollir perquè no afecti ni les persones ni el medi ambient. Més info: http://cort.as/-JD13 #consellpreventiu #prl

Ante cualquier derrame de producto químico, comprueba, en la ficha de seguridad química, cómo se ha de recoger para que no afecte ni a las personas ni al medio ambiente. Más info: http://cort.as/-JD13  #consejopreventivo #prl

 

4 de juny

Si tens un problema a l’empresa relacionat amb la salut laboral, adreça’t al teu delegat/a de prevenció. Si no en tens, comunica el problema a l’empresa per escrit. Més info: http://cort.as/-J98h #consellpreventiu #prl

Si tienes un problema en la empresa relacionado con la salud laboral, acude a tu delegado/a de prevención. Si no tienes, comunica el problema a la empresa por escrito. Más info: http://cort.as/-J98h #consejopreventivo #prl

 

3 de juny

Dia Mundial de la Bicicleta. Si vas en bici a la feina, posa’t el casc i utilitza elements reflectors per a augmentar la visibilitat. Més info: Sense risc 50. p.8 http://cort.as/-J5t5 #consellpreventiu #prl

Día mundial de la bicicleta. Si utilizas la bicicleta para ir al trabajo, ponte el casco y utiliza elementos reflectantes para aumentar la visibilidad. Más info: Sense risc 50, p.8 http://cort.as/-J5t5 #consejopreventivo #prl

 

31 de maig

Dia Mundial sense Tabac. Si has decidit deixar de fumar, comunica-ho al@s teus company@s de feina perquè et donin suport. I si fumen, anima’l@s a deixar-ho plegat@s. Més info: http://cort.as/-Hl4O #consellpreventiu #prl

Día Mundial sin Tabaco. Si has decidido dejar de fumar, comunícalo a tus compañer@s de trabajo para que te apoyen. Y si fuman, anímal@s para dejarlo junt@s. http://cort.as/-Hl4O #consejopreventivo #prl

 

30 de maig

Què fer en cas de perill? Si és un risc tolerable, cal notificar-ho per escrit a l’empresa. Si és greu o imminent, al@s delegat@s de prevenció o, si no n’hi ha, el@s mateix@s treballador@s poden aturar l’activitat i informar de seguida Inspecció de Treball. Consulta Revista Sense Risc 26 #consellpreventiu #prl

¿Qué hacer en caso de peligro? Si se trata de un riesgo tolerable, debes notificarlo por escrito a la empresa. Si es grave e inminente, a los delegad@s de prevención o, si no los hay, l@s propi@s trabajador@s pueden paralizar la actividad e informar immediatamente a Inspección de Trabajo. Consulta Revista Sense Risc 26  #consejopreventivo #prl

 

29 de maig

Si treballes en atmosferes explosives (presència d’oxígens, gasos, vapors o a prop d’una font d’ignició), la roba i el calçat han d’estar certificats per a protecció electroestàtica. Consulta Quadern de prevenció: Prevenció i protecció d’atmosferes explosives #consellpreventiu #prl

Si trabajas en atmósferas explosivas (presencia de oxígenos, gases, vapores o cerca de fuente de ignición), la ropa y el calzado han de estar certificados para protección electroestática.Consulta Quadern de prevenció: Prevenció i protecció d’atmosferes explosives #consejopreventivo #prl

 

28 de maig

Si la teva fotocopiadora làser fa olor d’herba fresca, pot estar alliberant ozó. Has de revisar el filtre i verificar el manual d’instruccions per saber amb quina freqüència cal canviar-lo. Consulta Revista Sense Risc 14 #consellpreventiu #prl

Si tu fotocopiadora láser huele a hierba fresca, puede estar liberando ozono. Revisa el filtro y verifica con el manual de instrucciones con qué frecuencia ha de cambiarse. Consulta Revista Sense Risc 14 #consejopreventivo #prl

 

27 de maig

Les faixes lumbars per aixecar pes només les has de fer servir amb prescripció mèdica! Consulta Postures, esforços i moviments:metodologia de valoració #consellpreventiu #prl

Las fajas lumbares para levantar peso sólo se han de utilizar con prescripción médica! Consulta Postures, esforços i moviments:metodologia de valoració #consejopreventivo #prl

 

24 de maig

Treballes per una ETT? Tens els mateixos drets en seguretat i salut que el@s treballador@s de l’empresa. Consulta Gestión de la prevención: Empresas de trabao temporal y prevención de riesgos laborales #consellpreventiu #prl

¿Trabajas para una ETT? Tienes los mismos derechos en seguridad y salud que l@s trabajador@s de la empresa. Consulta Gestión de la prevención: Empresas de trabao temporal y prevención de riesgos laborales #consejopreventivo #prl

 

23 de maig

Tant si fas esforç físic com feina sedentària, practica exercicis d’estiraments i de reforç de la musculatura per a condicionar-la i enfortir-la. Consulta Postures, esforços i moviments: metodologia de valoració #consellpreventiu #prl

Tanto si realizas esfuerzo físico, como si haces trabajo sedentario, practica ejercicios de estiramientos y de refuerzo de la musculatura para condicionarla y fortalecerla. Consulta Postures, esforços i moviments: metodologia de valoració  #consejopreventivo #prl

 

22 de maig

És important que coneguis el pla d’emergència de la teva empresa: hi trobaràs els mitjans d’extinció (boques d’incendi, extintors…) i les sortides d’emergència. Consulta Quadern preventiu: Risc d’incendi #consellpreventiu #prl

Es importante que conozcas el plan de emergencia de tu empresa, dónde están los medios de extinción (bocas de incendio, extintores…) y las posibles salidas de emergencia. Consulta Quadern preventiu: Risc d’incendi #consejopreventivo #prl

 

21 de maig

Si treballes en una plataforma elevadora, has de mantenir-hi sempre ambdós peus i portar cinturó de seguretat o arnès lligats. Consulta el Quadern preventiu: “Plataformes elevadores mòbils de persones” #consellpreventiu #prl

Cuando estés encima de una plataforma elevadora, debes mantener siempre los dos pies sobre la misma y utilizar cinturón de seguridad o arnés anclados. Consulta el Cuaderno preventivo: “Plataformas elevadoras móviles de personas” #consejopreventivo #prl

 

20 de maig

Els lectors de codis de barres funcionen per làser i són segurs en condicions raonables d’utilització; però no són cap joguina, ni tu un Jedi. No enfoquis la llum ni als ulls ni a la pell! Consulta Cuaderno preventivo: Radiaciones no ionizantes  #consellpreventiu #prl

Los lectores de códigos de barras funcionan por láser y son seguros en condiciones razonables de utilización; pero no son un juguete, ni tú un Jedi ¡No enfoques la luz ni a los ojos ni a la piel! Consulta Cuaderno preventivo: Radiaciones no ionizantes  #consejopreventivo #prl

 

17 de maig

Dia Mundial de la Hipertensió Arterial. Evita els factors de risc cardiovascular: No fumis, mantingues una dieta equilibrada i fes activitat física. Consulta el tríptic: Factors de risc cardiovascular  #consellpreventiu #prl

Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Evita los factores de riesgo cardiovascular: No fumes, mantén dieta equilibrada y haz actividad física. Consulta el tríptic: Factors de risc cardiovascular #consejopreventivo #prl

 

16 de maig

Ni Superman ni Hèrcules! Ni tan sols de forma ocasional, no aixequis més de 40 kg si ets un home i de 25 si ets una dona! Si ets menor d’edat, no excedeixis dels 12 kg! Utilitza mitjans tècnics (carretó, etc.) o demana ajuda. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulación manual de cargas  #consellpreventiu #prl

¡Ni Superman ni Hèrcules! Ni tan sols de forma ocasional, no aixequis més de 40 kg si ets un home i de 25 si ets una dona! Si ets menor d’edat, no excedeixis dels 12 kg! Utilitza mitjans tècnics (carretó, etc.) o demana ajuda. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulación manual de cargas #consellpreventiu #prl

 

15 de maig

Treballes amb soroll? Hi ha fàrmacs i productes químics que en poden potenciar els seus efectes i produir hipoacúsia (disminució de l’audició). Comenta-ho al metge i revisa prospectes farmacològics i fitxes de seguretat química. Consulta la Revista Sense Risc número 23 #consellpreventiu #prl

¿Trabajas con ruido? Hay fármacos y productos químicos que pueden potenciar sus efectos y producir hipoacusia (disminución de la audición). Coméntalo a tu médico y revisa los prospectos farmacológicos y las fichas de seguridad química. Consulta la Revista Sense Risc número 23  #consejopreventivo #prl

 

14 de maig

Evita treballar agenollat i fes servir bancs baixos o calaixos per asseure’t. Si no t’és possible, utilitza pantalons amb genolleres i procura anar canviant de posició i fer pauses. Consulta Cuaderno preventivo: posturas forzadas #consellpreventiu #prl

Evita el trabajo de rodillas utilizando pequeñas banquetas o cajones para sentarte. Si no puedes evitarlo, utiliza pantalones con rodilleras, procura cambiar de posición con frecuencia y haz pausas de trabajo. Consulta Cuaderno preventivo: posturas forzadas #consejopreventivo #prl

 

13 de maig

Passes moltes hores assegut? Saps ajustar la cadira? Informa-te’n, mira les instruccions i regula’n l’altura, profunditat, inclinació, etc. Consulta La guía sobre la oficina ergonómica, pág. 6 #consellpreventiu #prl

¿Estás muchas horas sentado?¿Conoces tu silla? Infórmate, mira las instrucciones y regula sus ajustes: altura, profundidad, inclinación, etc. Consulta La guía sobre la oficina ergonómica, pág. 6 #consejopreventivo #prl

 

10 de maig

Fes-me l’ullet! Quan estem concentrats en una tasca visual (lectura, ordinador, etc.), sense adonar-nos-en parpellegem menys. Això afavoreix el quadre d’ull sec que provoca fatiga visual. Consulta Quadern preventiu: Fatiga visual #consellpreventiu #prl

¡Hazme un guiño! Cuando estamos concentrados en una tarea visual (lectura, ordenador, etc.) sin darnos cuenta, parpadeamos menos. Al disminuir el parpadeo, se produce un cuadro de ojo seco que provoca fatiga visual. Consulta Quadern preventiu: Fatiga visual #consejopreventivo #prl

 

9 de maig

Si treballes dempeus, evita mantenir una postura estàtica per no sobrecarregar la columna. Bascula el pes d’una cama a l’altra i camina sempre que puguis. Consulta Cuaderno preventivo: Posturas forzadas #consellpreventiu #prl

Para trabajos de pie, evita mantener la postura estática para no sobrecargar la columna. Bascula el peso de una pierna a la otra y camina siempre que puedas. Consulta Cuaderno preventivo: Posturas forzadas #consejopreventivo #prl

 

8 de  maig

Si s’ha de manipular pes, la primera opció ha de ser mecanitzar el procés: grues, polipasts, carretons, portapalets, carrets, etc. Val més empènyer que estirar les càrregues, ja que cal menys esforç. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulacion manual de cargas #consellpreventiu #prl

Si se ha de manipular peso, la primera opción debe ser mecanizar el proceso; grúas, polipastos, carretillas, transpaletas, carritos, etc. Es mejor empujar que estirar del elemento ya que se debe realizar menos esfuerzo. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulacion manual de cargas #consejopreventivo #prl

 

7 de maig

Si pateixes assetjament a la feina, adreça’t al teu delegat de prevenció. Consulta Quadern preventiu: Protocol d’actuació a l’empresa per la prevenció de l’assetjament laboral #consellpreventiu #prl

Si te sientes acosado en la empresa, dirígete a tu delegado de prevención. Consulta Quadern preventiu: Protocol d’actuació a l’empresa per la prevenció de l’assetjament laboral #consejopreventivo #prl

 

6 de maig

Si treballes amb carretons elevadors, no sobrepassis mai el pes màxim i puja o baixa les càrregues un cop t’hagis aturat. Consulta l’article de la Revista Sense Risc número 9. #consellpreventiu #prl

Si trabajas con carretillas elevadoras, nunca excedas el peso máximo  y espera a estar inmóvil para subir o bajar las cargas. Consulta el artículo de la Revista Sense Risc número 9. #consejopreventivo #prl

 

3 de maig

Si hi ha vent i treballes a l’aire lliure, suspèn la manipulació d’equips de treball per a l’elevació com grues, torres, etc., per prevenir la caiguda d’objectes. Consulta l’article de la Revista Sense Risc número 49, pàgina 10.  #consellpreventiu #prl

Si hay viento y trabajas al aire libre, suspende la manipulación de equipos de trabajo para la elevación como grúas, torres etc. para prevenir desplomes de objetos. Consulta el artículo de la Revista Sense Risc número 49, página 10. #consejopreventivo #prl

 

2 de maig

Si t’has fet mal mentre estaves treballant, informa l’empresa i sol·licita el “volant d’assistència”. Si l’empresa no te’l facilita, denuncia-ho. Consulta l’article sobre mútues a la Revista Sense Risc número 52. #consellpreventiu #prl

Si estás trabajando y te has hecho daño, informa a la empresa y solicita el “volante de asistencia”. Si la empresa no te lo facilita, denúncialo. Consulta el artículo sobre mutuas en la Revista Sense Risc número 52. #consejopreventivo #prl

 

30 d’abril

“Mans enlaire! Això és un atracament!”. Si t’has trobat amb aquesta situació a la feina, recorda que es considera accident laboral, tant si t’ocasiona lesions físiques com psíquiques. Consulta Quadern preventiu: El risc d’atracaments als sectors de banca i estalvi #consellpreventiu #prl

“¡Manos arriba!¡Esto es un atraco!” Si has escuchado esto en el trabajo, recuerda que se trata de un accidente de trabajo, tanto si tienes lesiones físicas o psíquicas. Consulta Quadern preventiu: El risc d’atracaments als sectors de banca i estalvi #consejopreventivo #prl

 

29 d’abril

Tens cotxe? I el “full de rescat” al para-sol? És una fitxa que incorpora tota la informació tècnica necessària per als bombers perquè puguin obrir un vehicle de manera ràpida i segura en cas d’accident. Consulta Full de rescat RACC #consellpreventiu #prl

¿Tienes coche? ¿Tienes la hoja de rescate en el parasol? Es una ficha que incorpora toda la información técnica necesaria para bomberos para poder abrir un vehículo de manera rápida y segura en caso de accidente. Consulta Full de rescat RACC #consejopreventivo #prl

 

26 d’abril

Si treballes amb maquinària perillosa o condueixes, informa’n el metge. Si t’ha de receptar algun medicament pot tenir contraindicacions. Llegeix sempre els prospectes i consulta els dubtes al personal sanitari. Consulta Efecto de los medicamentos en la conducción (portalpharma) #consellpreventiu #prl

Informa a tu médico/a si trabajas con maquinaria peligrosa o conduces cuando vaya a recetarte algún medicamento por si estuviera contraindicado. Lee siempre los prospectos y pregunta a personal sanitario en caso de duda. Consulta Efecto de los medicamentos en la conducción (portalpharma) #consejopreventivo #prl

 

25 d’abril

Per reduir els moviments repetitius de l’ús del ratolí de l’ordinador i no sobrecarregar els músculs de la mà i el braç, fes servir combinacions de tecles del teclat en lloc del ratolí. Per ex.: CTRL+C= copiar. En aquest enllaç hi trobaràs més exemples. #consellpreventiu #prl

Para reducir los movimientos repetitivos del uso del ratón del ordenador y no sobrecargar los músculos de la mano y antebrazo, utiliza combinaciones de teclas del teclado en lugar del ratón. P.ej. ctrl+c= copiar. En este enlace encontrarás más ejemplos. #condejopreventivo #prl

 

24 d’abril

S’ha ennuegat menjant? Fes-li la maniobra d’Heimlich! Posa’t darrere la persona i abraça-la per la cintura amb els braços. Posa-li el puny damunt del melic i agafa’l amb l’altra mà. Prem fort cap endins i amunt a la vegada. Consulta Canal Salut. Generalitat de Catalunya #consellpreventiu #prl

¿Se ha atragantado con comida? Hazle la maniobra de Heimlich! Ponte detrás de él y rodéale con tus brazos su cintura. Pon el puño justo por encima del ombligo y agárralo con la otra mano. Aprieta fuerte hacia adentro y hacia arriba. Consulta Canal Salut. Generalitat de Catalunya #consejopreventivo #prl

 

23 d’abril

A la feina, els esclops no molen. Són inestables, provoquen dits en urpa, cops reiterats al taló, caigudes… Utilitza calçat tancat amb un bon contrafort, subjecció amb cordons o velcro, taló baix, de pell i sola antilliscant. Consulta Sense Risc núm. 17 pàgina 7  #consellpreventiu #prl

En el trabajo los zuecos no molan Son inestables, provocan dedos en garra, golpes reiterados en el talón, caídas… Utiliza calzado cerrado con un buen contrafuerte, sujeción con cordones o velcro, talón bajo, de piel y suela antideslizante. Consulta Sense Risc núm. 17 página 7 #consejopreventivo #prl

 

17 d’abril

Si utilitzes una escala de mà per accedir a un nivell superior, ha de sobrepassar almenys un metre el punt de suport superior. Consulta Sense Risc 16. Pàg. 8 #consellpreventiu #prl

Si utilizas una escalera de mano para acceder a un nivel superior, debe sobrepasar al menos un metro el punto de apoyo superior. Consulta Sense Risc 16. Pàg. 8 #consejopreventivo #prl

 

16 d’abril

Els maletins són molt elegants, però ergonòmicament són💩Utilitza una motxilla de dues corretges, porta-la 5 cm per sobre de la cintura per repartir el pes de forma equilibrada, o un maletí tipus trolley amb rodes, i no carreguis més del 10% del teu pes! #consellpreventiu #prl

Los maletines son muy elegantes pero ergonómicamente son 💩 Utiliza mochilas de dos correas y llévala unos 5 cm por encima de la cintura para repartir el peso de forma equilibrada con un máximo de un 10% de tu peso o un maletín tipo trolley con ruedas! #consejopreventivo #prl

 

15 d’abril

Si uses màscares de protecció com a EPI, assegura’t que s’ajusta a la forma de la teva cara. En cas contrari, avisa l’empresa/servei de prevenció perquè et facilitin una que s’hi ajusti. Consulta Cuaderno preventivo:Protecciones personales respiratorias:Riesgo de inhalación de contaminantes #consellpreventiu #prl

Si usas mascarillas de protección como EPI, asegúrate que se ajusta a la forma de tu cara. En caso contrario, avisa a la empresa/servicio de prevención para que te faciliten una que si se ajuste. Consulta Cuaderno preventivo:Protecciones personales respiratorias:Riesgo de inhalación de contaminantes #consejopreventivo #prl

 

12 d’abril

Ets electricista? No? Doncs… No toquis res! La instal·lació, reparació i manteniment d’equips elèctrics l’ha de fer el personal qualificat. Consulta Sense risc 10 pàg.7    #consellpreventiu #prl

¿Eres electricista? ¿No? Pues… ¡no toques! La instalación, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos debe hacerla personal cualificado. Sense risc 10 pàg.7 #consejopreventivo #prl

 

11 d’abril

Encara que sigui hivern, si treballes a l’aire lliure, utilitza crema protectora per al sol. Consulta Guía de protección solar #consellpreventiu #prl

Aunque sea invierno, si trabajas al aire libre, utiliza crema protectora para el sol. Consulta Guía de protección solar #consejopreventivo #prl

 

 

10 d’abril

Si fas treball nocturn i tens problemes de salut, recorda que la normativa estableix el dret a ser destinat a un lloc de treball diürn. Consulta Consells preventius: Treball nocturn i per torns #consellpreventiu #prl

Si haces trabajo nocturno y tienes problemas de salud, recuerda que la normativa establece el derecho a ser destinados a un lugar de trabajo diurno. Consulta Consells preventius: Treball nocturn i per torns #consellpreventiu #prl

 

9 d’abril

Per evitar l’estrès, estableix objectius realistes i que es puguin complir sense angoixa ni pressions excessives. Tingues en compte les puntes de treball i preveu temps per als imprevistos.Consulta Treballar sense estrès #consellpreventiu #prl

Para evitar el estrés, establece objetivos realistas y que se puedan cumplir sin angustia ni presiones excesivas. Ten en cuenta las puntas de trabajo y prevé tiempo para los imprevistosTreballar sense estrès #consejopreventivo #prl

 

8 d’abril

Si treballes amb la veu i tens fatiga o molèsties; quan parlis, fes-ho més a poc a poc, amb més calma i més pauses, i sense cridar. Consulta Cuaderno preventivo: La voz como herramienta de trabajo #consellpreventiu #prl

Si trabajas con la voz y tienes fatiga o molestias; tienes que dejar de gritar, hablar más despacio, con más calma y hacer más pausas, pero no es necesario dejar de hablar. Consulta Cuaderno preventivo: La voz como herramienta de trabajo  #consejopreventivo #prl

 

5 d’abril

Saps posar les cadenes del cotxe? Si treballes i/o vius en una zona de neu també és recomanable portar roba d’abric al cotxe, mantes, el dipòsit ple, aigua, una mica de menjar, el mòbil amb bateria, un carregador i una petita farmaciola. Consulta la revista Sense Risc núm. 52  #consellpreventiu #prl

¿Sabes poner las cadenas del coche? Si trabajas y/o vives en zona de neu, también es recomendable llevar ropa de abrigo en el cotxe, mantas, el depósito lleno, agua, algo de comida, batería en el mòbil, un cargador y un pequeño botiquín. Consulta Sense Risc núm. 52 #consejopreventivo #prl

 

4 d’abril

Si veus aquest dibuix en un producte químic, vigila! És el pictograma dels productes que provoquen càncer o n’augmenten la incidència. Consulta el díptic Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009 #consellpreventiu #prl

Si ves este dibujo en un producto químico, ¡Vigila! Es el pictograma de los productos que provocan cáncer o aumentan su incidencia. Consulta el díptico Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009#consejopreventivo #prl

 

3 d’abril

En els llocs de treball cal tenir a l’abast aigua potable i en quantitat suficient. Convé beure’n de 2 a 2,5 litres al dia. Cal beure abans de tenir set. Consulta la ‘Guía de hidratación’ #consellpreventiu #prl

En los lugares de trabajo debe disponerse de agua potable en cantidad suficiente y de fácil acceso.  Debes beber de 2 a 2,5 litros de agua al día. Hay que beber antes de tener sed. Consulta la ‘Guía de hidratación’ #consejopreventivo #prl

 

2 d’abril

Fes servir el reposapeus tant si arribes a terra amb els peus com si no. T’ajudarà a mantenir una postura correcta respecte a la taula i la cadira i afavorirà el retorn venós per evitar varius. No en tens? Reclama’n a l’empresa. Consulta la guia “L’oficina ergonòmica” #consellpreventiu #prl

Usa los reposapiés tanto si llegas con los pies al suelo o no. Te ayudarán a mantener una postura correcta respecto la mesa y la silla y favorece el retorno venoso para evitar varices. ¿No tienes? Reclámalo a la empresa. Consulta la guía “La oficina ergonómica” #consejopreventivo #prl

 

1 d’abril

Les prestatgeries han d’anar cargolades o subjectes a la paret per evitar la caiguda d’objectes. Els elements que pesin més s’han de col·locar a la part de sota. Revista Sense Risc, 17 #prl

Las estanterías deben estar atornilladas o sujetas a la pared para evitar vuelcos y desplomes de objetos. Los elementos más pesados han de colocarse en la parte de abajo. Revista Sense Risc, 17 #prl