Consell preventiu del dia

Consell preventiu del dia

Campanya ‘Connecta’t @ la prevenció’
Us presentem la campanya “Connecta’t @ la prevenció”. Es tracta d’oferir un consell preventiu diari sobre prevenció de riscos laboral i promoció de la salut dels treballadors i les treballadores per a generar cultura preventiva, fer promoció de la seguretat i la salut laboral i instaurar en la societat hàbits saludables en el treball que millorin les condicions laborals i garanteixi la seguretat i salut en les empreses mitjançant les xarxes socials de la UGT de Catalunya.

Cada dia laborable es publicarà un missatge sobre una temàtica diferent relacionada amb la prevenció de riscos laborals i la millora de les condicions de seguretat i salut, com per exemple, exercicis d’estiraments, ús del reposapeus, ús d’escales, etc.

Campaña ‘Conéctate @ la prevención’
Os presentamos la campaña “Conéctate @ la prevención”. Se trata de ofrecer un consejo preventivo diario sobre prevención de riesgos laborales y promoción de la salud de los trabajadores y las trabajadoras para generar cultura preventiva, hacer promoción de la seguridad y la salud laboral e instaurar en la sociedad hábitos saludables en el trabajo que mejoren las condiciones laborales y garanticen la seguridad y salud en las empresas mediante las redes sociales de la UGT de Catalunya.

Cada día laborable se publicará un mensaje sobre una temática diferente relacionada con la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud, com por ejemplo, ejercicios de estiramientos, uso del reposapiés, uso de escaleras, etc.

1 d’abril

Les prestatgeries han d’anar cargolades o subjectes a la paret per evitar la caiguda d’objectes. Els elements que pesin més s’han de col·locar a la part de sota. Revista Sense Risc, 17 #prl

Las estanterías deben estar atornilladas o sujetas a la pared para evitar vuelcos y desplomes de objetos. Los elementos más pesados han de colocarse en la parte de abajo. Revista Sense Risc, 17 #prl

 

2 d’abril

Fes servir el reposapeus tant si arribes a terra amb els peus com si no. T’ajudarà a mantenir una postura correcta respecte a la taula i la cadira i afavorirà el retorn venós per evitar varius. No en tens? Reclama’n a l’empresa. Consulta la guia “L’oficina ergonòmica” #consellpreventiu #prl

Usa los reposapiés tanto si llegas con los pies al suelo o no. Te ayudarán a mantener una postura correcta respecto la mesa y la silla y favorece el retorno venoso para evitar varices. ¿No tienes? Reclámalo a la empresa. Consulta la guía “La oficina ergonómica” #consejopreventivo #prl

 

3 d’abril

En els llocs de treball cal tenir a l’abast aigua potable i en quantitat suficient. Convé beure’n de 2 a 2,5 litres al dia. Cal beure abans de tenir set. Consulta la ‘Guía de hidratación’ #consellpreventiu #prl

En los lugares de trabajo debe disponerse de agua potable en cantidad suficiente y de fácil acceso.  Debes beber de 2 a 2,5 litros de agua al día. Hay que beber antes de tener sed. Consulta la ‘Guía de hidratación’ #consejopreventivo #prl

 

4 d’abril

Si veus aquest dibuix en un producte químic, vigila! És el pictograma dels productes que provoquen càncer o n’augmenten la incidència. Consulta el díptic Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009 #consellpreventiu #prl

Si ves este dibujo en un producto químico, ¡Vigila! Es el pictograma de los productos que provocan cáncer o aumentan su incidencia. Consulta el díptico Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009#consejopreventivo #prl

 

5 d’abril

Saps posar les cadenes del cotxe? Si treballes i/o vius en una zona de neu també és recomanable portar roba d’abric al cotxe, mantes, el dipòsit ple, aigua, una mica de menjar, el mòbil amb bateria, un carregador i una petita farmaciola. Consulta la revista Sense Risc núm. 52  #consellpreventiu #prl

¿Sabes poner las cadenas del coche? Si trabajas y/o vives en zona de neu, también es recomendable llevar ropa de abrigo en el cotxe, mantas, el depósito lleno, agua, algo de comida, batería en el mòbil, un cargador y un pequeño botiquín. Consulta Sense Risc núm. 52 #consejopreventivo #prl

 

8 d’abril

Si treballes amb la veu i tens fatiga o molèsties; quan parlis, fes-ho més a poc a poc, amb més calma i més pauses, i sense cridar. Consulta Cuaderno preventivo: La voz como herramienta de trabajo #consellpreventiu #prl

Si trabajas con la voz y tienes fatiga o molestias; tienes que dejar de gritar, hablar más despacio, con más calma y hacer más pausas, pero no es necesario dejar de hablar. Consulta Cuaderno preventivo: La voz como herramienta de trabajo  #consejopreventivo #prl

 

9 d’abril

Per evitar l’estrès, estableix objectius realistes i que es puguin complir sense angoixa ni pressions excessives. Tingues en compte les puntes de treball i preveu temps per als imprevistos.Consulta Treballar sense estrès #consellpreventiu #prl

Para evitar el estrés, establece objetivos realistas y que se puedan cumplir sin angustia ni presiones excesivas. Ten en cuenta las puntas de trabajo y prevé tiempo para los imprevistosTreballar sense estrès #consejopreventivo #prl

 

10 d’abril

Si fas treball nocturn i tens problemes de salut, recorda que la normativa estableix el dret a ser destinat a un lloc de treball diürn. Consulta Consells preventius: Treball nocturn i per torns #consellpreventiu #prl

Si haces trabajo nocturno y tienes problemas de salud, recuerda que la normativa establece el derecho a ser destinados a un lugar de trabajo diurno. Consulta Consells preventius: Treball nocturn i per torns #consellpreventiu #prl

 

11 d’abril

Encara que sigui hivern, si treballes a l’aire lliure, utilitza crema protectora per al sol. Consulta Guía de protección solar #consellpreventiu #prl

Aunque sea invierno, si trabajas al aire libre, utiliza crema protectora para el sol. Consulta Guía de protección solar #consejopreventivo #prl

 

 

12 d’abril

Ets electricista? No? Doncs… No toquis res! La instal·lació, reparació i manteniment d’equips elèctrics l’ha de fer el personal qualificat. Consulta Sense risc 10 pàg.7    #consellpreventiu #prl

¿Eres electricista? ¿No? Pues… ¡no toques! La instalación, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos debe hacerla personal cualificado. Sense risc 10 pàg.7 #consejopreventivo #prl

 

 

15 d’abril

Si uses màscares de protecció com a EPI, assegura’t que s’ajusta a la forma de la teva cara. En cas contrari, avisa l’empresa/servei de prevenció perquè et facilitin una que s’hi ajusti. Consulta Cuaderno preventivo:Protecciones personales respiratorias:Riesgo de inhalación de contaminantes #consellpreventiu #prl

Si usas mascarillas de protección como EPI, asegúrate que se ajusta a la forma de tu cara. En caso contrario, avisa a la empresa/servicio de prevención para que te faciliten una que si se ajuste. Consulta Cuaderno preventivo:Protecciones personales respiratorias:Riesgo de inhalación de contaminantes #consejopreventivo #prl

 

16 d’abril

Els maletins són molt elegants, però ergonòmicament són💩Utilitza una motxilla de dues corretges, porta-la 5 cm per sobre de la cintura per repartir el pes de forma equilibrada, o un maletí tipus trolley amb rodes, i no carreguis més del 10% del teu pes! #consellpreventiu #prl

Los maletines son muy elegantes pero ergonómicamente son 💩 Utiliza mochilas de dos correas y llévala unos 5 cm por encima de la cintura para repartir el peso de forma equilibrada con un máximo de un 10% de tu peso o un maletín tipo trolley con ruedas! #consejopreventivo #prl

 

17 d’abril

Si utilitzes una escala de mà per accedir a un nivell superior, ha de sobrepassar almenys un metre el punt de suport superior. Consulta Sense Risc 16. Pàg. 8 #consellpreventiu #prl

Si utilizas una escalera de mano para acceder a un nivel superior, debe sobrepasar al menos un metro el punto de apoyo superior. Consulta Sense Risc 16. Pàg. 8 #consejopreventivo #prl