Contractació pública

Contractació pública

La UGT de Catalunya edita una guia de bones pràctiques per a una contractació pública socialment responsable

La UGT de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha elaborat la “Guia de bones pràctiques per a una contractació pública socialment responsable”, amb l’objectiu d’ajudar les administracions a desenvolupar una contractació pública de major qualitat sota criteris socials, laborals, mediambientals, igualitaris i integradors.

La rellevància econòmica de la contractació pública a Espanya és indubtable. Tant al nostre país com en els del nostre entorn suposa entre un 10% i un 20% del PIB. Aquesta inversió pública en la contractació de serveis, béns, equipaments, infraestructures, innovació o subministraments per a la ciutadania ha de ser a més un mitjà per a governar el país entorn de criteris socials, d’igualtat de gènere, mediambientals, d’igualtat d’oportunitats… i fer la nostra societat més justa i igualitària.

Aquesta guia no pretén ser una eina jurídico-tècnica, però si tractar d’una forma seriosa i rigorosa els mecanismes establerts dins de la LCSP 9/2017 per a aconseguir els objectius que ens plantegem com a societat.

La UGT de Catalunya defensa un model d’Ocupació Pública de qualitat a través de la contractació pública. En aquest sentit, continuarem impulsant iniciatives en matèria de contractació pública i reclamant més espais de participació per a defensar els drets de les persones treballadores i uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania.

La UGT de Catalunya ve reivindicant des de fa molt de temps que les administracions públiques siguin un exemple de respecte dels convenis col·lectius i que el preu no pot ser l’únic factor per adjudicar un contracte públic, ja que els concursos a la baixa repercuteixen directament en la precarització de les condicions laborals i salarials. La rebaixa de drets laborals és especialment sagnant en el cas de l’externalització a través d’empreses multiserveis, que no respecten els convenis sectorials per augmentar els seus beneficis.

En aquest enllaç trobareu la guia.