logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT Serveis Públics aconsegueix que 46.828 treballadors i treballadores consolidin el seu lloc de treball

L’any 2018, la UGT de Catalunya va signar l’acord per l’inici del procés d’estabilització i consolidació del personal temporal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest, era un acord molt ambiciós a partir del qual, 30.000 places sortien a oferta pública amb l’objectiu de donar estabilitat a les plantilles i reduir la vergonyosa taxa de temporalitat que patia la nostra administració, taxa que va recaure en el conjunt de persones treballadores que dia a dia feien l’esforç per donar el millor servei possible a la ciutadania de Catalunya sense saber en quin punt es trobaria el seu futur laboral l’any següent.
Quatre anys després la UGT de Catalunya torna a signar un acord, que encara resulta més ambiciós amb un nou procés d’estabilització d’ocupació temporal en l’administració de la Generalitat, que afecta a prop de 47.000 places més i resulta més integral, ja que afecta també al sector públic de la Generalitat (Empreses públiques, consorcis i fundacions), quelcom representa aproximadament 200 empreses, i una xifra aproximada de 10.000 persones temporals.
L’objectiu és clar: fins al 31 de desembre del 2024, data límit per resoldre tots els processos selectius que es deriven d’aquests acords de 2018 i 2022, la temporalitat en la nostra administració sigui residual i molt per sota del 8%.
Els quatre sectors del personal de l’administració de la Generalitat (Docents, estatutaris, tècnics i administratius, i personal laboral) veuran reduïda la temporalitat i augmentada l’estabilitat, quelcom s’ha de reflectir directa i necessàriament en la qualitat del servei i en un major àmbit d’atenció al conjunt de la ciutadania, ja que moltes places conjunturals en aquest procés es consoliden com a places estructurals.
El total de les places acordades segons els criteris que marca la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, es distribueix de la següent manera:

 

La negociació de l’aplicació dels criteris ens ha permès incorporar 8.191 places més de les que apareixien en el primer esborrany de l’administració, 1.774 a mèrits i 6.417 a concurs-oposició, el que significa incrementar les places inicials en un 21,2%.
El resultat dels dos processos d’estabilització (2018 i 2022) ens permetrà estabilitzar 77.000 persones treballadores dins d’un total de 178.000 persones treballadores amb les quals compta actualment la nostra administració i més de 10.000 persones del sector públic.
Des de la UGT de Catalunya ens mostrem molt satisfets de tots els objectius assolits fins ara, i en els quals hem estat un element essencial:
– Els acords de 2017 i 2018 que van ser històrics en l’administració pública, i el primer pas per a la reducció de la temporalitat.
– El Real Decret 14/2021, el qual va ser el punt de partida de tot el que s’ha acordat i legislat després, amb petites modificacions.
– La llei 20/2021 que va acollir en el seu text el que a nosaltres se’ns havia negat a la negociació.
Finalment, hem de dir que aquest acord no pot ser el final de cap camí, nosaltres només som part de la solució i tot això ha de comportar l’inici d’una nova negociació de la següent fase que és el contingut de les convocatòries, i com es porta a terme el procés per tal de respectar el dret a la mobilitat voluntària i a la promoció interna dels funcionaris de carrera.

Entrades relacionades