Decàleg de Barcelona pel Dret a l’Habitatge

Avui s’ha presentat el Decàleg de Barcelona pel Dret a l’Habitatge, impulsat per l’Ajuntament de Barceona  amb el suport de 30 entitats, entre les quals la UGT de Catalunya.

Recull 10 propostes imprescindibles per avançar en el dret a l’habitatge i en la reactivació econòmica. Mesures que han de constituir la política d’habitatge de futur.

Les 10 mesures del Decàleg de Barcelona pel Dret a l’Habitatge són:

  • Incrementar el pressupost d’habitatge com a mínim fins al 1,5% del PIB durant els propers 7 anys com a sector estratègic per a la cohesió social, la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació econòmica.
  • Moratòria de tots els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat, prèvia o post Covid, i nova pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, tret dels casos de petits tenidors amb necessitat d’habitatge pròpia o de familiars directes.
  • Mediació obligatòria com a requisit previ a l’inici de qualsevol procés judicial de desnonament de famílies vulnerables. #DecàlegDretHabitatge
  • Reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la rehabilitació. Centrar els esforços públics i privats en l’habitatge de protecció permanent i la rehabilitació.
  • Ampliació del parc de lloguer assequible, social i cooperatiu en cessió d’ús a partir de la construcció, la mobilització d’habitatges privats i l’impuls de nous models de col·laboració pública-privada-comunitària.
  • Impulsar la rehabilitació energètica, l’accessibilitat i adequació de parc habitatges a la situació post COVID19.
  • Garantir els drets energètics. Fer complir la legislació vigent que a Catalunya prohibeix els talls de subministraments a famílies vulnerables i estendre-la a la resta de l’Estat.
  • Lluita contra l’especulació. Cal evitar l’aterratge de fons especulatius i, a la vegada, fer els canvis normatius necessaris per fer més atractius els nous models de col·laboració públic-privat-comunitari, que ja estan en marxa en altres països europeus.
  • Recuperar progressivament l’ús residencial d’una part dels habitatges turístics. Només a Catalunya hi ha més de 85.000 pisos turístics, a Barcelona 9.500, molts en zones d’alta demanda residencial.
  • Regular el preu dels lloguers per fer-los estables i assequibles. Fer els canvis legals necessaris per limitar les causes de no renovació dels contractes de lloguer i impulsar un major coneixement de la realitat del mercat de lloguer amb més transparència.

Comments are closed.