Demanem al nou govern català que comenci a negociar amb la nova representació política de l’Estat mesures que generin un canvi de model productiu que doni pas a l’estabilitat i a la qualitat del treball

La temporalitat representa el 87% de la contractació efectuada al mes de maig a Catalunya, i ha estat especialment elevada a les províncies de Lleida (93%) i Tarragona (91%)

L’atur se situa aquest maig en 385.568 persones, 13.378 persones menys respecte al mes anterior i 23.922 persones menys que el mateix mes de l’any passat. Tot i que el mes de maig acostuma a ser un bon mes per la reducció de l’atur, hem d’assenyalar que en termes absoluts és el pitjor maig en els darrers 5 anys, tant en termes interanuals com mensuals, i que ens hauríem d’anar a l’any 2013, l’any on els efectes de la crisi van ser més severs, per trobar un mes de maig amb dades semblants.

Així, hem d’advertir de la ralentització de la reducció de l’atur a Catalunya que, que tot i començar la temporada agrària i que s’inicia el bon temps i l’impuls de les activitats estacionals associades al turisme i a l’oci, l’atur no ha baixat amb la mateixa intensitat que anys anteriors.

En termes mensuals l’atur es redueix a totes les províncies i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, excepte a Lleida, on l’atur s’incrementa un 2,5%, a la resta de les províncies catalanes han experimentat una disminució de l’atur que oscil·la entre el 6,8% de Barcelona i el 3,6% de Tarragona.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones: 7.791 homes menys en situació d’atur(-4,5%) per 5.587 dones menys aturades (-2,5%) respecte el mes anterior. Però, hem d’assenyalar que en temes interanuals dues províncies destaquen per tenir una reducció molt més favorable en els homes: el 87,5% de la reducció d’atur a Tarragona i el 69% de Girona el composen homes.

Com és habitual en els mesos de maig, baixa també l’atur entre la població treballadora més jove: El nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 25.850 joves, 1.460 joves menys el mes anterior. Interanualment la dada és menor, la reducció ha estat de 683 persones que representa un 2,6% de joves menys en situació d’atur.

L’atur baixa a tots els sectors, en termes relatius ho fa més en l’agricultura (-14,65%) i en temes absoluts ho fa fonamentalment al sector serveis (-9.351 persones). El 70% de la reducció de nombre de persones registrades a l’atur respecte el mes anterior es produeix al sector serveis.

Tot i que l’atur ha baixat, el 46% de les persones registrades a l’atur no perceben una prestació econòmica, en total més de 177.000 persones. A més, només el 50,8% de les persones que estan cobrant una prestació d’atur és contributiva, la resta perceben  un subsidi de 426 euros mensuals.

Maig també es un bon més per a la contractació, i aquest maig s’han signat 303.805 contractes, un 18,4% més respecte a l’abril i un 2,9% més respecte al maig de l’any anterior, però, en termes interanuals la contractació només ha augmentat a la província de Barcelona, a la resta, la contractació ha estat inferior a la de fa un any.

La temporalitat continua sent la tònica de la contractació a Catalunya, representa el 87% de la contractació efectuada, i ha estat especialment elevada a les províncies de Lleida (93%) i Tarragona (91%).

Continuem lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi, que són les que no hem de perdre de vista. Respecte el maig del 2007:

 • Hi ha 131.882 persones més en situació d’atur
 • La taxa de cobertura per desocupació és 19 punts percentuals inferiors
 • 48.462 afiliats a la Seguretat Social menys
 • La taxa de temporalitat és 11 punts percentuals superior.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 Al nou Govern de la Generalitat de Catalunya,

 • Començar a negociar amb la nova representació política totes aquelles mesures que generin un canvi de model productiu, on la precarietat laboral doni pas a l’estabilitat i a la qualitat del treball, que permetin viure a la població amb dignitat.
 • Aprofitant l’inici da la nova etapa que viu el nostre país, iniciar la implementació de totes aquelles línies de treball que progressivament vagin restituint els drets laborals que han estat eliminats de la negociació col·lectiva i enfortir les relacions laborals del nostre país, pel benefici de les persones treballadores, però sense perjudici de les empreses, fet totalment compatible.
 • Intensificar totes aquelles polítiques que donin cobertura als milers i milers de famílies i persones que es troben sense prestacions per desocupació ni cap altre tipus d’ingrés econòmic, i progressivament les taxes de pobresa vagin disminuint.
 • Agilitzar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries

Al futur Govern de l’Estat Espanyol, en tant que liderat per forces polítiques d’esquerres,

 • exigir la immediata derogació de la Reforma laboral vigent.
 • Continuar reivindicant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Incrementar les mesures contra el frau fiscal i la contractació irregular, falses cooperatives i falsos autònoms, augmentant els recursos per a poder implementar les suficients mesures de prevenció i control, i sistema de sancions
 • Exigir la imminent desaparició de les empreses multiserveis, en tant que son el clar exemple de l’esclavisme del s. XXI.

Comments are closed.