Dia Mundial dels Oceans

marAvui 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans, un dia per conscienciar-nos del gran paper que juguen els oceans en les nostres vides.

Sota el lema “L’oceà: vida i mitjà de subsistència”, en la celebració del Dia Mundial dels Oceans 2021, arrenquem després de la pandèmia una dècada de desafiaments per aconseguir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14: “Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins” amb la mirada de futur posada en el 2030.

Les mars i oceans cobreixen més del 70% de la superfície del nostre planeta blau que aporten la meitat de l’oxigen a l’atmosfera, són embornals indispensables d’absorció del 30% del CO2 atmosfèric d’origen humà i esmorteeixen així els impactes del canvi climàtic. També són fonts de riquesa pel que fa a biodiversitat i a recursos per a la nostra espècie i per a milers d’organismes vius.

Per tot això, hem de ser conscients de les conseqüències i impactes que l’activitat humana exerceix sobre ells. Els nostres oceans s’estan escalfant, acidificant, perdent oxigen i augmentant el nivell de les seves aigües, la qual cosa afecta de manera molt negativa els seus ecosistemes i les zones costaneres l’economia de les quals depèn d’ells.

Actualment el 90% de les poblacions de peixos estan minvades i el 50% dels esculls de coral han estat destruïts. Estem extraient de l’oceà més del que és capaç de regenerar, per la qual cosa hem de posar en marxa un moviment mundial per defensar-ne la gestió sostenible. No hem d’oblidar que són una part essencial de la biosfera —en els oceans viuen el 15% dels organismes que habiten el planeta— i que més de tres mil milions de persones depenen de la biodiversitat marina i costanera per a la seva alimentació i manteniment.

Com a habitants del planeta blau, hem d’aturar i invertir la deterioració de la salut i la reducció de la productivitat dels nostres oceans i els seus ecosistemes i protegir i restablir la seva integritat ecològica i biodiversitat. Recordem que el benestar de les generacions actuals i futures està estretament vinculat a la salut i la productivitat dels nostres oceans.

Hem d’accelerar les mesures per prevenir i reduir significativament tota classe de contaminació marina, incloent-hi la produïda pels plàstics (cada any 13 milions de tones de plàstic arriben a l’oceà, la qual cosa provoca, entre altres efectes, la mort de 100.000 espècies marines). A aquest ritme, el 2050 hi haurà més plàstics que peixos.

A més a més, a causa de la covid-19, hem incrementat l’ús de plàstics en forma de guants i màscares, que han de ser gestionats de manera correcta perquè no agreugin la contaminació en els oceans.

Des de la UGT de Catalunya volem aprofitar el Dia Mundial dels Oceans per reivindicar la importància de mars i oceans com a font de recursos, de treball i de vida. Tots units hem de treballar perquè els sectors relacionats (pesca, aqüicultura, turisme, activitats recreatives, transport marí) siguin cada vegada més sostenibles, protegeixin la biodiversitat marina i generin ocupacions dignes i decents.

Hem d’enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació dels oceans als impactes generats pel canvi climàtic, perquè som coneixedors que aquests impactes seran grans i intensos i afectaran no només els recursos naturals, sinó també l’economia i l’ocupació en els sectors relacionats amb l’oceà. Per aquest motiu, és indispensable comptar amb estratègies i plans de gestió i d’ordenació de l’espai marítim en què s’analitzi i estudiï aquest impacte i s’estableixin les mesures necessàries tant de protecció i augment de la resiliència dels oceans com de transició justa per evitar que els treballadors i les treballadores més vulnerables es vegin afectats.

És imprescindible que dediquem més recursos a la recerca científica marina, amb la finalitat d’augmentar els nostres coneixements sobre els oceans, i així entendre millor la relació entre el clima i la seva salut i productivitat, reforçar la creació de sistemes d’alerta sobre fenòmens meteorològics extrems, i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països.

Per tots aquests motius, hem de treballar junts i amb determinació per aconseguir una economia blava de país, pròspera i sostenible, que ens permeti viure en equilibri amb el nostre entorn marí aprofitant els seus recursos sense malmetre’l.

Protegim els oceans per garantir el nostre futur!

Descarrega el manifest, aquí

Més informació.

Comments are closed.