Disconformitat amb la designació de Marsegur com a adjudicatària seguretat CNMV

SEGURIDADDes del Sindicat de Seguretat i Serveis Auxiliars de la UGT de Catalunya volem manifestar la nostra disconformitat a la designació de l’empresa Marsegur com a empresa adjudicatària de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Les designacions de les empreses denominades pirates o lowcost per part de l’Administració fan caure els drets dels treballadors, així com els salaris i millores socials.

Marsegur ja ha estat denunciada per part de la UGT, i per defecte elevat a l’administració pública, per realitzar un conveni a la baixa i utilitzar els vigilatns com autèntics esclaus del segle XXI, amb salaris de 700 euros al mes, molt per sota del que estipula el conveni col·lectiu de seguretat privada.

La UGT de Catalunya estarà al costat dels treballadors i les treballadores que subrogarà aquesta empresa, treballant perquè les seves condicions laborals no quedin tenallades.

Denunciem que l’administració no pot tolerar que els treballadors i les treballadores de seguretat siguin catalogats com a treballadors de segona, i que qualsevol es pugui aprofitar d’ells.

El Sindicat de Seguretat i Serveis Auxiliars de la UGT de Catalunya romandrà vigilant i no dubtarà a dur a terme les mesures necessàries perquè aquesta empresa priata no perjudiqui els terballadors i les sevse condicions laborals, i que com a mínim es respectin les de l’actual conveni estatal de seguretat privada.

Més informació:

Yolanda García, presidenta comitè d’Empresa Ilunion Seguridad (UGT de Catalunya): 629 16 75 19.

Comments are closed.