Dubtes sobre la gestió de la salut dels treballadors i treballadores

L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) ha actualitzat els continguts d’aquesta guia editada al 2011 a causa de les diferents reformes de la legislació (Llei de mútues, reforma de la incapacitat temporal, etc.).

Es tracta d’una guia que pretén orientar els treballadors i treballadores sobre les preguntes més freqüents sobre la gestió de la seva salut. A la primera part, Qui és qui?, s’explica qui són cadascun dels actors de la salut dels treballadors; les estructures de gestió pròpies de cada comunitat, i les comunes. A la segona part, Quan i on he d’anar si…?, s’expliquen els procediments que s’han de seguir en cadascun dels casos que es pregunten amb l’estructura següent: explicació del concepte, exemples de casos per aclarir conceptes, la normativa relacionada amb el tema, i finalment, les publicacions elaborades per la UGT de Catalunya que tracten cada tema en el cas que es vulgui ampliar informació.

Cuaderno preventivo: Dudas sobre gestión de la salud de los trabajadores y trabajadoras
1.9 MiB, 1122 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

Comments are closed.