El cap de servei de la Policia Portuària de Barcelona nega l’ús d’hores sindicals a un delegat

practics-portLa UGT de Catalunya denuncia que el cap de la Policia Portuària de Barcelona ha negat l’ús d’hores sindicals a un representant de la UGT al Comitè d’Empresa, hores sindicals destinades a atendre els interessos dels afiliats i de l’organització.

El cap de la Policia Portuària de Barcelona al·lega que no es poden sol·licitar aquestes hores sindicals durant el període d’estiu, segons un presumpte acord amb el comitè d’empresa que estaria al marge de la llei.

La UGT recomana al cap de la Policia Portuària de Barcelona que en cas que la Direcció General li permeti exercir com a Departament de Recursos Humans, a més de tenir certs coneixements de l’ordenament jurídic espanyol en àrees pròpies que li són pròpies la seva funció incorpori també coneixements en l’àrea de legislació laboral. En aquest terreny li recordem que la doctrina del Tribunal Suprem estableix que l’ús del crèdit horari no està subjecte a cap autorització (doctrina del Tribunal Suprem: STS 12 febrer 1990 rj 1990/896; STS de 7 de maig de 1986; STS de 2 de juliol de 1987 (RJ 1987, 5059); STSJ Catalunya (Sala Social) de 28 maig de 2008; STSJ Catella i Lleó, Burgos, 169/2008, de 10 d’abril).

Comments are closed.