El Jutjat Social dona la raó a UGT FICA en la demanda a Engie Cofely i considera el desplaçament des del domicili al client com a temps efectiu de treball

Ahir, 4 de gener, el Jutjat Social 8 de Barcelona va notificar la nul·litat de la modificació substancial efectuada el passat 14 de febrer de 2020 al col·lectiu d’assistència tècnica de l’Hospitalet de Llobregat per la qual es considera temps efectiu de treball el desplaçament des del domicili fins al primer client i des de l’últim client fins al domicili del treballador i, per tant, dona la raó a la demanda interposada per UGT FICA, a més d’haver de posar els mitjans necessaris a tots els col·lectius afectats.

Una vegada més es demostra que les decisions unilaterals de l’empresa no s’atenen a dret i, per tant, des de la UGT FICA continuarem defensant tots els drets dels treballadors i treballadores d’Engie Cofely.

 

Comments are closed.