El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 facilita una Guia sobre mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19

Des de la declaració de l’estat d’alarma s’han implantat diferents mesures laborals, socials i econòmiques per a protegir a les empreses, a les persones treballadores i a les persones més vulnerables.

Per a facilitar la informació sobre aquestes mesures, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha preparat una guia que explica mesures i ajudes que et poden afectar:
  • Desnonaments, lloguers i habitatge
  • Hipoteques
  • Drets i mesures laborals
  • Protecció a treballadors i treballadores en situació de vulnerabilitat: empleades de la llar i treballadors/es temporals
  • Treballadors i treballadores del sector agrari
  • Autònoms i autònomes
  • Consumidors i famílies en situació de vulnerabilitat
  • Petites i mitjanes empreses
  • Dones víctimes jde violència de gènere

Comments are closed.