El TSJC deixa vista per a sentència la demanda interposada per la UGT i CCOO contra la Generalitat per vulnerar els drets a la tutela sindical

La demanda interposada per la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya contra la Generalitat per vulneració de la negociació col·lectiva i la vulneració de la representació sindical ha arribat aquest matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest és l’òrgan al qual li pertoca resoldre conflictes generats arran de la vulneració de drets sindicals, tot i que la Generalitat ha intenta dur fins al darrer moment el judici al Contenciós Administratiu, amb l’objectiu d’endarrerir el procés.

La denúncia d’ambdós sindicats se centra en la vulneració de la negociació col·lectiva, la bona fe negocial i la vulneració de la representació sindical. Denunciem que l’Administració ha facilitat als sindicats -quan ho ha fet- informació deficient, incomplerta i sesgada per tal de dificultar l’acció sindical. Entenem que, a més de condicionar les reunions, la Generalitat ha tingut una clara voluntat de forma continuada d’obstruir la negociació col·lectiva i els drets de les treballadores i els treballadors públics, reduint les reunions de les Meses i els Òrgans de negociació i participació a un simple tràmit.

UGT i CCOO considerem que aquestes accions s’han dut a terme de forma continuada i  organitzada amb una clara intenció de lesionar la tutela sindical i la representació dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. Considerem que durant la vista, la UGT i CCOO hem pogut acreditar i demostrar aquestes accions i actuacions, limitant-se la Generalitat a mantenir les seves al·legacions. Restem ara a l’espera a què el TSJC emeti la sentència corresponent.

 

Comments are closed.