Els departaments d’Educació i Salut insisteixen a demanar al personal docent que supervisi les automostres per frotis als centres

Els màxims responsables departaments de Salut i Educació han confirmat avui, en una reunió amb sindicats i patronals de l’ensenyament privat i concertat, que contràriament a les informacions aparegudes recentment a la premsa, continuen insistint a demanar que sigui el personal docent qui coordini la presa de mostres dels alumnes per a PCR mitjançant frotis nasal.

La setmana passada, i amb motiu de les protestes insistents dels sindicats de l’àmbit educatiu, va aparèixer la notícia als mitjans de comunicació que els departaments de Salut i Educació enviarien personal sanitari o bé voluntariat d’ONG a coordinar la recollida d’automostres. Avui mateix els representants dels dos departaments han desmentit aquesta notícia.

UGT Educació hem defensat, com ho hem fet sempre, que no és feina del personal docent assumir tasques que corresponen a personal sanitari. Resulta francament sorprenent que després de les imatges del personal sanitari recollint mostres amb tot l’equip EPI (granotes, ulleres, mascaretes, guants, etc.) ara es vulgui exigir al personal docent que demani a 30 alumnes que es vagin traient l’un darrere l’altre la mascareta a l’aula. Entenem que és perfectament viable que els i les alumnes s’enduguin a casa les automostres, i que siguin els seus pares i mares qui se’n responsabilitzin si no ho pot fer a l’escola personal sanitari qualificat.

Insistir a forçar el personal docent a assumir responsabilitats que no els corresponen i que poden posar en risc la seva salut és afegir un element d’enorme pressió a un col·lectiu que en alguns casos ja es troba també al límit. Volem fer la nostra feina i per fer-la cal que els gerents del nostre sistema educatiu i de salut facin la seva, sense més contradiccions i despropòsits.

 

Comments are closed.