Es prorroguen mesures de protecció social relacionades amb l’habitatge [RDL 30/2020]

Avui s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

A més de prorrogar els beneficis dels ERTO fins el 31 de gener de 2021 i d’ampliar les ajudes per als treballador per compte propi, s’han prorrogat també mesures de protecció social relacionades amb l’habitatge i subministraments bàsics: 

  • Prohibició dels desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional fins el 31 de gener de 2021.
  • Extensió fins el 31 de gener de 2021 la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui un gran tenidor o entitat pública, d’acord el Reial Decret-llei 11/2020.
  • Pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer en els mateixos termes i condicions del contracte de vigor, per aquells casos en que el contracte finalitzi fins el 31 de gener de 2021.
  • Ampliació del dret a percepció del bo social d’electricitat, fins el 30 de juny de 2021, a aquelles unitats familiars on algun dels seus membres es troba en situació de desocupació, ERTO, o hagi vist reduïda la seva jornada per motius de cura, en cas d’empresari, o altres circumstàncies similars que hagin suposat una pèrdua substancial d’ingressos, de manera que els ingressos totals estiguin sota uns determinats llindars. Només les persones que rebin el bo social estaran protegides dels talls de subministrament d’electricitat.

La UGT de Catalunya valorem positivament aquestes mesures que des de la nostra organització estàvem reclamant, tot i que considerem que aquestes han de mantenir-se més enllà de la pandèmia. Des de la UGT de Catalunya entenem que algunes de les mesures implementades durant la pandèmia haurien d’adquirir un caràcter estructural i permanent per protegir a totes les persones que ho necessitin.

Tanmateix insistim que, mentre duri aquesta crisi, s’hauria de garantir la protecció de totes les famílies davant el tall de subministraments bàsics, i no només a les que tenen regulat el bo social d’electricitat. En aquest sentit, seria bo regular el bo social energètic per tal de que arribi realment a totes les persones que ho necessiten.

Comments are closed.