Jornada formativa telemàtica: Conciliació de la vida familiar i laboral amb la nova redacció de l’art. 34.8 ET. Aspectes substantius, processals i doctrina judicial

 

Data: 13/11/2020

Horari: De 10 a 13 hores.

Ponent: Jesús Gómez Esteban (Magistrat de l’Jutjat Social 20 Barcelona)

Modera: Lluís Moya Soler (Advocat Gabinet Jurídic UGT Catalunya)

Activitat gratuïta. Lliurament del material utilitzat

 

Places limitades

 

Plataforma: Teams

 

Inscripcions: https://forms.gle/GtmBwm4mSdx4WcR58

 

Programa:

1.- Introducció i antecedents normatius

2.- Examen de l’contingut de l’art. 34.8 ET després de la reforma de l’RDL 6/2019

             – Naturalesa del dret

             – Abast del dret: subjectiu i objectiu (sol·licitud, ordenació de el temps de treball i forma de prestació, distribució irregular de jornada). Procediment i Retorn a la situació contractual anterior.

3.- Aspectes processals: reclamació judicial, càrrega de la prova, garanties d’exercici de l’dret a adaptar jornada de treball per conciliació, indemnització de danys i perjudicis i altres qüestions processals.

4.- Doctrina judicial dels Jutjats del Social.

 

Organitza: Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Comments are closed.