La FeSP UGT de Catalunya denuncia que el Govern es nega a complir amb la moció parlamentària sobre precarietat laboral

 Ahir va tenir lloc una nova reunió de la Mesa d’Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

La FeSP-UGT de Catalunya denuncia que en la reunió de la MEPAGC mantinguda ahir, 6 de juny, la representació del Govern va manifestar verbalment, després d’una llarga exposició, que NO compliran amb l’apartat 11 de la Moció 89/XII sobre precarietat laboral aprovada al Parlament, tot i que demanaran un informe al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat de Catalunya per tal de que ratifiquin la seva percepció de què les citades propostes són anticonstitucionals.

Els arguments utilitzats bàsicament han estat que l’EBEP estableix que els criteris per accedir a un lloc definitiu passen per garantir la lliure concurrència i que tinguin caràcter obert, i que s’han de complir els principis constitucionals d’Igualtat, mèrits i capacitat, i que per tant, l’incompliment d’això entre altres generaria una gran inseguretat jurídica.

La UGT hem deixat clar que les mocions del parlament s’han de complir i hem exigit al Govern que assumeixi la seva responsabilitat, que doni una resposta positiva al Parlament de Catalunya que compleixi amb els requisits necessaris de seguretat jurídica i que garanteixi l’estabilitat i la continuïtat laboral d’uns treballadors i treballadores que no són culpables de la inoperància i falta de voluntat dels diferents Governs de la Generalitat en els últims 20 anys.

Tanmateix hem denunciat la manca de criteris homogenis que s’estan utilitzant en els processos selectius en funció de si els cossos són d’origen estatal o són propis de la Generalitat de Catalunya.

En darrer lloc, hem reiterat la petició feta el 10 de maig, al President de la Generalitat de Catalunya, per mantenir una reunió amb la màxima urgència per tractar el que nosaltres considerem un greu problema de país i pel qual volem una adequada solució de país.

Comments are closed.