La guerra del termòstat. Quina és la temperatura ideal a l’oficina?

Amb l’arribada del fred revifa altra vegada a l’oficina la guerra pel control del termòstat de l’aparell de climatització, que ja s’havia manifestat amb més cruesa durant els mesos d’estiu. En aquesta guerra, en què es poden produir refredats i fins i tot baixes laborals, els treballadors i les treballadores prenen posició en funció de diversos aspectes que inclouen factors subjectius que tenen a veure amb les característiques fisiològiques i psicològiques de les persones (com ara el greix corporal, el gènere, o la sensació tèrmica) i també de factors objectius (com ara la quantitat de roba que es porta posada, les condicions ambientals particulars del lloc de treball que estem ocupant, o l’activitat física que es realitzi al lloc de treball).

Per tal d’evitar que el regulador de l’aire condicionat es converteixi en un objectiu militar a conquerir pels diversos “comandos” de treballadors fredolics o calorosos que es van alternant en incursions successives per apoderar-se del termòstat i plantar-hi la seva bandera, tot seguit recordarem alguns criteris tècnics i legals que poden ajudar a arribar al consens per establir unes condicions ambientals que millorin la sensació de confort i benestar, evitin problemes de salut i refredats, i millorin l’estalvi energètic.

  • En la realització de treballs sedentaris, la temperatura estarà entre els 17 i els 27 °C, i entre els 14 i els 24 °C quan el treball requereixi més esforç físic (RD 486/1997).
  • A més de l’interval anterior, s’ha de tenir en consideració que la normativa d’estalvi i eficiència energètica (RD 1826/2009) estableix un màxim de 21 °C mentre s’utilitzi la calefacció en oficines.
  • Abaixar el termòstat a 15-17 °C en acabar l’horari laboral i a la nit, quan l’edifici estigui desocupat.
  • Promoure l’ús de roba i d’uniformitat d’hivern entre els treballadors.
  • Recordeu: cada grau centígrad que augmentem de temperatura, suposa un 7% addicional de consum energètic.

Així doncs, a més de millorar el benestar i prevenir constipats i baixes laborals, programar la calefacció a una temperatura eficient permetrà estalviar diners i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Eduard Salvador
Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals

Fitxa preventiva “Temperatura, estalvi energètic i comfort tèrmic en feines sedentàries” [pdf]

Comments are closed.