La UGT de Catalunya defensem un SMI digne per raons econòmiques i de justícia social

L’anunci del possible augment del salari mínim interprofessional de 736 a 900 euros bruts mensuals ha reobert el debat de cada any sobre si és positiu o negatiu l’increment de la seva quantia i, fins i tot, si la seva existència és un benefici o un perjudici per a la nostra economia.

Segons els nostre càlculs, a Catalunya 45.000 persones treballadores es veurien directament beneficiades per l’augment del SMI, i unes 370.000 de manera indirecta.

També volem recordar que la pèrdua salarial real dels treballadors i les treballadores a Catalunya durant l’any 2017 va ser del 4%, i entre el 2009 i el 2016 de l’11,8%. 

Des de la UGT de Catalunya, considerem que és necessari tenir un salari mínim digne per qüestió de justícia social i perquè:

 1. Permet millorar la capacitat adquisitiva de treballadores i treballadors amb sous baixos, i per tant, la seva capacitat de consum, que repercuteix favorablement sobre l’activitat econòmica (així ho determina un estudi de la OIT, 2013).
 2. Per fer que la massa salarial global recuperi pes dins el PIB.
 3. Per reduir la pobresa així com la desigualtat salarial d’ingressos. A Catalunya, 1.753.500 persones viuen en una situació de risc de pobresa o d’exclusió social i d’aquestes, el 28% es troben en aquest risc per tenir una intensitat de treball baixa.
 4. Incentiva una millora en la capacitat formativa dels treballadors i treballadores. Tot sembla indicar que es produiria un augment de la demanda de persones treballadores més qualificades i per tant, aquesta demanda es traduiria en un incentiu per formar-se més i millor.
 5. Elimina la necessitat d’algunes ajudes socials complementàries.

 Alguns dels falsos mites sobre el SMI que cal desmuntar:

 1. Augmenten els costos laborals. Les empreses compensaran aquest augment, traslladant la pujada de costos laborals a una pujada dels preus dels seus productes i/o serveis. I encara així compensa, perquè si els treballadors i treballadores guanyen una mica més, poden fer front com a consumidors a un petit augment dels preus de determinats productes i/o serveis.
 2. Redueix els nivells d’ocupació. Els estudis que sí apliquen metodologies rigoroses obtenen resultats que qüestionen el resultat habitual d’impacte negatiu del salari mínim sobre l’ocupació.
 3. Augmenta l’abandonament escolar. A llarg termini, les empreses podrien demandar més qualificació per un sou superior i això suposaria un major incentiu per formar-se i per tant, això suposaria un increment de la demanda de formació i uns nivells de capital humà més elevats.
 4. Augment generalitzat de preus. Hi ha estudis i treballs que consideren que un increment del 10% del salari mínim es tradueix en un increment del 0,4% dels preus globals.
 5. Augmenta l’economia submergida. Que no ens enganyin. En el nostre mercat de treball, l’economia submergia i precària ja existeix; per tant, que no ens vinguin dient que un augment de salari comportaria un nou nínxol de mercat al marge de la legalitat.

Propostes de la UGT de Catalunya:

 • Derogar les Reformes Laborals que tant han precaritzat el nostre mercat de treball i exigir mesures immediates que redueixin la precarietat laboral i millorin les condicions de treball perdudes en els darrers temps.
 • Establir un salari mínim digne no de 900 euros, sinó de 1.000 euros que ens situï a l’alçada d’altres països europeus.
 • Incorporar en les meses de negociació col·lectiva els increments salarials pactats tant a nivell estatal a l’AENC com a l’Acord Interprofessional de Catalunya, acords que han de traslladar als convenis col·lectius augments salarials al voltant d’un 3% -que permetin guanyar poder adquisitiu– i que estableixin l’increment dels salaris mínims de conveni a 14.000 euros anuals: cap conveni per sota els 1.000 euros! També demanem la inclusió als convenis de clàusules de revisió salarial amb efectes retroactius.

No només hem d’aconseguir que cap conveni estigui per sota els 1.000 euros, sinó que hem d’aconseguir, a més, un efecte rebot sobre els salaris més baixos de les taules salarials continguts als convenis col·lectius de sector i d’empresa. 

Aquí podeu consultar l’informe “El Salari Mínim Interprofesional: fem caure els falsos mites”

Comments are closed.