La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya demanem la constitució urgent d’una mesa de diàleg social

 

Els secretaris generals de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, s’han adreçat avui al govern de la Generalitat i als presidents de Foment del Treball i PIMEC per proposar la constitució d’una mesa tripartita de concertació social.

CCOO i UGT sol·licitem l’obertura formal d’aquest espai de concertació en virtut de la legitimitat institucional que ens deleguen l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis orgàniques de caràcter estatal. Aquesta mesa ha de permetre arribar a acords per garantir el compliment de les mesures de protecció de la salut en el treball, reforçar les cobertures laborals i preparar la represa esglaonada i responsable de l’activitat productiva.
Tothom és conscient del duríssim impacte de la crisi del Covid 19 en la salut de les persones, en l’economia, el treball i en la societat. L’única manera d’afrontar amb èxit aquesta situació és a partir de responsabilitats compartides i clares, amb sentit de la realitat immediata i alhora amb perspectiva a mig i llarg termini. No entendríem que els problemes gravíssims que estem afrontant s’haguessin de resoldre empresa per empresa o individualment als tribunals. No és moment de fer prevaldre interessos partidistes ni curtplacistes que acabarien perjudicant tothom.
En aquest sentit, els dos sindicats majoritaris de Catalunya proposem aquesta agenda de temes:
 • Reforçar mesures preventives en les empreses de serveis essencials i en les que gradualment reprenguin l’activitat en funció de les decisions de les administracions competents.
 • Acordar protocols de seguretat tenint com a referència recomanacions del Consell de Relacions Laborals.
 • Garantir el subministrament d’EPI a les treballadores i els treballadors.
 • Establir criteris de mobilitat, transport públic i horaris de concentració.
 • Coordinar la Inspecció de Treball amb els Cossos de Seguretat per a la vigilància del compliment de les mesures de seguretat.
 • Dotar recursos específics per a la prevenció de riscos dels agents concernits, ITSS de Catalunya, patronals i sindicats.
· Mesures per al sector sanitari, sòciosanitari i residencial
 • Seguiment d’existències i criteris de distribució d’EPI i respiradors.
 • Seguiment de la medicalització d’espais com albergs, hotels, etc. Inventari de capacitats i utilització.
 • Solucions per a la realització de les proves test de caràcter universal a persones residents i treballadores del sector sanitari i sòciosanitari.
 • Criteris de  derivació de persones contagiades a espais medicalitzats i garanties d’aïllament en les residències de gent gran. Garantir suport psicològic per pal·liar els efectes que la solitud té en la gent gran que viu a les residències.
 • Assegurar la disponibilitat de personal, habilitar canals de contractació i homologació de competències.
 • Crear una mesa per al reforçament dels serveis públics sanitaris, sòciosanitaris i residencials, tant en inversions com en qualitat de l’ocupació.
Prestacions d’atur
 • Establir mecanismes de gestió de les prestacions i subsidis d’atur, prestacions i rendes socials per garantir els ingressos a les treballadores i treballadors i les persones més vulnerables.
Protecció a treballadores i treballadors d’empreses que presten serveis a les administracions
 • Estendre la protecció a totes les persones que treballen en empreses que depenen  directament o indirecta de la contractació pública.
Horaris comercials turístics i  festius
 • Tancament dels locals comercials els diumenges i festius
 • Suprimir temporalment l’ampliació d’horaris comercials en municipis i zones turístiques.
Ajuts per a la conciliació de treballadores i treballadors amb filles i fills a càrrec
 • Establiment d’una prestació social per pal·liar els efectes de les reduccions de jornada que necessiten les famílies amb menors mentre els serveis educatius estiguin tancats.
Protecció de les treballadores de la llar i atenció domiciliària
 • Establiment d’una prestació complementària fins al SMI per a les treballadores de la llar.
Protecció treballadores i treballadors autònoms
 • Reorientació de la prestació de la Generalitat per a treballadores i treballadors autònoms afectats per l’aturada d’activitat, per garantir un complement a la prestació de l’Estat fins arribar al SMI.
 • Un ajut per a treballadores i treballadors autònoms que puguin acreditar una baixada dels  seus ingressos entre el 50% i el 70% , que per arribar a l’import del SMI.
 • Ajornament del pagament dels lloguers dels locals comercials per a treballadores i treballadors autònoms afectats per l’aturada d’activitat.
Ampliar la Renda Garantida de Ciutadania
 • Flexibilitzar els requeriments d’accés i ampliar el criteri d’excepcionalitat recollit en l’apartat 3 de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per facilitar l’accés immediat  a totes les persones en situació de risc d’exclusió social.
Preparar l’activitat econòmica i el treball per la sortida de l’estat d’alarma
 • Dissenyar els plans de mobilitat de la ciutadania.
 • Realitzar l’anàlisi i l’avaluació de l’afectació als diferents sectors econòmics.
 • Creació de meses sectorials per analitzar cada sector.
 • Anticipar la reacció a la previsible segona onada d’ERTO.
 • Dissenyar mesures de protecció social a les treballadores i treballadors afectats.
 • Dissenyar mesures de protecció social a les persones més vulnerables.
 • Dissenyar un pla de mesures econòmiques per accelerar la recuperació de l’activitat de les empreses.
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya volem posar la responsabilitat que tenim com a agents socials al servei de la ciutadania i el país en un moment excepcional.
Esperem que el govern de la Generalitat i les patronals més representatives entenguin també la necessitat de l’acord i el compromís solidari en una crisi en què ningú no en sortirà indemne.

Comments are closed.