La UGT de Catalunya proposa la creació d’una ‘T-Treball’ per bonificar els desplaçaments a la feina

El nostre sindicat denuncia l’elevat cost econòmic i de temps que han d’assumir els treballadors per desplaçar-se fins als polígons d’activitat econòmica de la regió metropolitana de Barcelona.

Reivindiquem una xarxa de transport públic metropolitana que suposi una veritable alternativa a la mobilitat privada

La UGT de Catalunya ha presentat avui un informe sobre les dificultats d’accés dels treballadors i les treballadores als polígons d’activitat econòmica de la regió metropolitana de Barcelona (Barcelonès Nord, Hospitalet, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme) per la manca o deficiències del transport públic.

A l’informe, el nostre sindicat denuncia amb dades l’alt cost econòmic que representa per als treballadors i les treballadors desplaçar-se fins al seu lloc de treball en aquests polígons –sovint en un municipi o comarca diferent del de residència-, un cost sempre superior en transport públic que en vehicle privat. També incidim en la despesa de temps personal que aquests desplaçaments diaris suposen, així com les dificultats afegides o fins i tot impossibilitat que es les persones amb mobilitat reduïda per accedir amb transport públic al seu centre de treball.

Alguns exemples del cost mensual que suposa per a un treballador o treballadora el desplaçament des de Barcelona fins a diferents polígons de la regió metropolitana:

Despesa mensual en transport públic Despesa mensual en transport privat
Barcelona – Polígon Carretera del Mig de l’Hospitalet

 

330,88€ 298,10€
Barcelona – Polígon Badalona Sud 402,38€ 283, 14€
Barcelona – Polígon Almeda (Cornellà) 473,88€ 299, 86€
Barcelona – Polígon Santa Margarida (Terrassa) 692,56€ 508,86€
Barcelona – Polígon El Congost (Granollers) 621,06€ 591,58€
Barcelona – Polígon Pla d’en Boet (Mataró) 549, 56€ 486,64€

La despesa s’ha calculat a partir del cost directe per al treballador (bitllets de transport, peatges, combustibles) sumat al cost del temps invertit (cost mig de l’hora ordinària de treball a Catalunya = 13€/hora).

Davant d’aquestes dades de despesa, que en definitiva el que suposen és una important reducció del salari, la UGT de Catalunya reivindica, entre d’altres:

Més inversió pública per a crear una veritable xarxa de transport públic metropolitana. Des de la UGT de Catalunya reivindiquem una xarxa de transport públic metropolitana que suposi per a les persones treballadores una veritable alternativa a la mobilitat privada. L’actual xarxa, poc desenvolupada entre comarques i fins i tot entre municipis, no només limita, sinó que pràcticament obliga la persona treballadora a optar pel vehicle privat. A més, cal garantir que el transport públic és accessible per a tothom, també per a les persones amb mobilitat reduïda.

Reconeixement dels desplaçaments com a temps de treball. Ara mateix el temps de desplaçament al centre de treball no es computa com a jornada laboral, tot i que, de manera contradictòria, sí que es reconeixen els accidents laborals in itinere. Anar i tornar de la feina suposa sovint una important despesa de temps, cada cop més elevada, que afecta la conciliació de la vida personal i laboral. El nostre sindicat considera que el temps de desplaçament també hauria de ser quantificat com a temps de treball.

Retribució del cost dels desplaçaments. No pot ser que anar a treballar suposi una pèrdua de diners per als treballadors i les treballadors. Per això, des de la UGT de Catalunya demanem que patronal i administracions reconeguin aquesta despesa in itinere i que se li retorni al treballador. La proposta del nostre sindicat és la creació d’una “T-Treball” amb una bonificació important dels viatges a la feina en transport públic i també dels peatges en el cas de la inexistència o inviabilitat de l’us d’aquest per anar fins al centre de treball.

Informe sobre la mobilitat als polígons de la Regió Metropolitana
514.5 KiB, 650 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

 

 

 

 

Comments are closed.