La UGT de Catalunya ratifica l’acord d’increment salarial per a les treballadores i treballadors de la Generalitat

Un acord necessari i de responsabilitat, tot i que insuficient, ja que encara som lluny de recuperar tot el que s’ha retallat als empleats i empleades públics en els darrers anys, especialment les pagues extres de 2013 i 2014.

Aquest  matí la UGT de Catalunya hem ratificat amb el Govern l’acord d’increment retributiu estatal, que suposarà per als treballadors i les treballadores de la Generalitat una pujada inicial i retroactiva d’un 1,75%. Resta acordar la setmana vinent a quin complement s’aplica el 0,20% restant.

Aquest acord també suposa la recuperació del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal. Aquestes dues mesures seran aprovades per decret llei del Govern de la Generalitat per poder aplicar-se amb caràcter urgent.

Des del nostre sindicat valorem aquest acord com a necessari i de responsabilitat, tot i que insuficient, ja que encara som lluny de recuperar tot el que s’ha retallat als empleats i empleades públics en els darrers anys, especialment les pagues extres de 2013 i 2014. En aquest sentit, durant la primera quinzena d’octubre s’ha convocat una reunió per concretar la calendarització de la seva devolució. Cal recordar que el Govern va signar la devolució de, com a mínim, el 10% de la paga de 2013 abans de desembre i insistim que ha de complir el compromís.

En aquesta reunió també volem parlar de les demandes que encara resten pendents de recuperar i a les quals es va comprometre el Govern de la Generalitat a la reunió del passat juliol de 2017, com les retallades als plans de pensions i al fons d’acció social. Així mateix, també volem negociar altres mesures acordades a la mesa estatal, com la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals i la flexibilització d’un 5% de la jornada per raons de conciliació.

Des del nostre sindicat també demanem l’aplicació directa d’aquest acord a totes les empreses públiques de la Generalitat.

Comments are closed.