L’acord final de l’ERO de Miró preveu que es desvinculin 174 treballadors dels 330 afectats inicialment

miro-logo2L’acord, ratificat per l’assemblea de treballadors, es du a terme en un escenari complicat en què no existia tresoreria de l’empresa per cobrir els salaris i les indemnitzacions
Aquest matí s’ha tancat l’acord de l’ERO presentat dins del concurs de creditors de la cadena Miró (Kabaena Directorship, SLU). Finalment, segons aquest acord, es desvincularan de l’empresa 174 treballadors d’un total dels 330 que inicialment estaven afectades.
Aquest acord arriba després d’un procés de negociació dur i tens, un escenari complicat ja que no existia tresoreria de l’empresa per cobrir els salaris i les indemnitzacions. Finalment, l’acord va ser ratificat per l’assemblea de treballadors i treballadores celebrada el passat 1 de novembre de 2016, amb les següents condicions:
  • Indemnització legal prevista (art.53 TRLET): 20 dies de salari per any treballat, amb un límit de 12 mensualitats.
  • L’empresa es compromet a abonar els salaris pendents corresponents al mes de setembre de 2016, que es pagarà en un termini de 20 dies laborables a computar des del 24 d’octubre de 2016.
  • Que es permeti la permuta voluntària entre els treballadors amb continuïtat a l’empresa que decideixin voluntàriament acollir-se a l’ERO i treballadors amb permís retribuït que comuniquin que volen seguir treballant a la companyia. Hauran de ser dels mateixos perfils professionals.
  • Dret preferent de cobrament de salaris.
  • Que l’empresa aboni una quantitat equivalent a 100 euros per cada treballador que extingeixi el seu contracte en concepte d’ajuda a l’hora de tramitar i/o gestionar la reclamació al Fogasa.
Des de la representació de la UGT volem remarcar que la voluntat negociadora del sindicat per aocnseguir un acord ha estat no posar en risc la venda de la unitat productiva de 24 centres de treball, i el manteniment de 156 llocs de treball. Aquest criteri també ha estat assumit per l’empresa i l’Autoritat Concursal, expressant aquesta voluntat en diverses reunions de la negociació. Això no ens ha impedit vetllar per les condicions del col·lectiu de treballadors que es desvicularan de l’empresa, millorant les condicions inicials proposades per l’empresa i l’Autoritat Concursal.

Comments are closed.