L’atur baixa i es crea ocupació però l’ocupació que es crea és estacional, precària i amb salaris baixos

S’han destruït 5.700 llocs de treball a la indústria a l’últim trimestre i 17.100 en un any

105.300 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos.

 El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 67,69% (323.900 persones).

 

 EPA II TRIMESTRE 2021 – Principals dades Catalunya

Dades del segon trimestre 2021: 

 • 478.500 persones en situació de desocupació a Catalunya, amb 5.600 persones més que ara fa un any (+1,18%), però 21.200 persones menys que el trimestre anterior (-4,24%). En termes absoluts, Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma on més s’ha reduït l’atur trimestralment, per darrera de la comunitat de Múrcia.
 • La taxa d’atur se situa en el 12,28%, 0,68 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,5 p.p. menys que l’any passat.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur és del 15,15%, amb un total de 3.543.800 persones en situació d’atur: 110.100 persones menys que el trimestre anterior (-3,01%), però 172.800 persones més que ara fa un any (+5,22%).
 • Puja la població ocupada en 43.200 persones en el darrer trimestre (+1,28%), i 189.600 persones en un any (+5,87%). La taxa d’ocupació se situa en el 53,74%, 0,6 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,7% p.p. més que el mateix període de l’any passat.
 • Creix la població activa intertrimestralment, amb 22.100 persones més (+0,57%), i amb 300 persones actives més interanualment (5,28%). La taxa d’activitat, se situa en el 61,27%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 2,7 p.p. més que ara fa un any.
 • La població inactiva es redueix en 11.700 persones aquest trimestre, i en 159.100 persones interanualment.
 • Augmenta la taxa de temporalitat arribant aquest trimestre al 20,82%, +1,6 punts percentuals intertrimestralment, i 2 p.p. més que l’any anterior, i la taxa de parcialitat se situa en el 13,94%, lleugerament inferior a la del trimestre anterior (-0,1 p.p.), però més alta que la del mateix període de l’any passat (+1,2 p.p).
 • La desocupació femenina (255.400 dones) és superior a la masculina (223.200 homes). Les dones representen el 53,38% del total de l’atur. Aquest trimestre l’atur femení (-13.000 dones) s’ha reduït més que l’atur masculí (-8.100 homes), però interanualment, les dones en situació de desocupació s’han incrementat en 29.200, mentre que els homes han reduït l’atur (-23.500 homes). La taxa d’atur femenina se situa en el 13,70% i la masculina en el 10,99%.
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 21,30%, molt més superior a la masculina (7,39%). I la taxa de temporalitat femenina, se situa en el 24,21%, 3,39 p.p. per sobre de la general.
 • L’atur juvenil ha augmentat en 7.200 joves respecte al trimestre anterior (+7,18%) i en 11.100 joves interanualment (11,51%), i se situa en 500 joves. Representen el 22,47% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (33,52%) està 21,24 p.p. per sobre de la taxa d’atur general i la de temporalitat juvenil és més de tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 61%.
 • L’atur entre les persones estrangeres es redueix intertrimestralment en 19.300 persones i en 2.800 persones interanualment. Representen el 29,51% del total de persones en situació de desocupació.
 • Aquest trimestre 000 persones porten més d’un any en situació d’atur – atur de llarga durada (el 45,35% del total) i d’aquestes, 101.200 persones porten més de 2 anys sense feina (46,64% del total de l’atur de llarga durada).
 • S’han creat 43.200 llocs de treball en un trimestre i 600 llocs de treball en un any. Aquest trimestre s’han creat 41.700 llocs de treball al serveis, 4.000 a l’agricultura i 3.300 a la construcció, però s’han destruït 5.700 llocs de treball a la indústria. Interanualment la creació d’ocupació també està liderada pels serveis, amb 164.800 llocs de treball més, seguit de la construcció, amb 38.600 llocs de treball més i l’agricultura, amb 3.200 nous llocs de treball. Novament la indústria destrueix ocupació: 17.100 llocs de treball menys en un any.
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 67,69% (323.900 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 105.300 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos,600 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 245.300 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tradicionalment, les dades de l’EPA d’aquest trimestre reflecteixen el bon comportament habitual del segon trimestre de l’any  respecte a l’increment de l’ocupació i la reducció de l’atur, però hem de tenir en compte també que el segon trimestre de l’any passat va ser quan més es van notar els efectes de la pandèmia sobre el mercat de treball, amb la paralització de l’activitat econòmica, el confinament de la població i el tancament de moltes empreses, fet que explica, en gran mesura l’evolució tan positiva de les dades interanuals.

En aquest sentit, es redueix el nombre de persones inactives que tornen ha estar disponibles per treballar, creix la població activa i la població ocupada, i es redueixen les persones en situació de desocupació.

Tot i això observem un increment de l’atur interanual degut a que la creació d’ocupació no ha estat capaç d’absorbir l’increment de la població activa.

I recordem també que el nombre de persones en situació de desocupació que presenta l’EPA no inclouen les que estan en situació d’ERTO, que estadísticament es consideren ocupades.

Es cert que s’ha creat ocupació, amb 43.200 llocs de treball més respecte al trimestre anterior i 189.600 llocs de treball més que ara fa un any, però alertem novament sobre la destrucció d’ocupació que s’està produint a la indústria, amb la pèrdua de 5.700 llocs de treball en aquest sector en un trimestre i de 17.100 llocs de treball en un any.

Les dones, les persones joves i, les persones majors de 45 anys continuen patint en major mesura els efectes de la pandèmia en un mercat de treball fràgil i precari, amb més atur, més temporalitat i parcialitat no desitjada.

Constatem que la recuperació de l’ocupació s’està fem una vegada mes mitjançant la contractació temporal, precària i amb baixos salaris: inestable, insegur i amb baixos salaris són les característiques principals de l’ocupació creada. No s’estan construint les bases del nou model productiu que ha de permetre la creació de treball digne. La recuperació de l’activitat i de l’economia s’està portant a terme a costa dels més vulnerables.

Continuem alertant sobre la vulnerabilitat de moltes llars i famílies, l’increment de la pobresa i de les desigualtats socials, agreujades per la manca de recursos de les persones. En aquest sentit, valorem positivament l’aprovació de l’ampliació de l’escut social fins al mes d’octubre, garantint així l’accés a subministraments i la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables, entre altres mesures.

El nombre de persones en situació  d’atur de llarga i molt llarga durada no para de créixer.  El 45,35% de les persones desocupades porta més d’un any buscant ocupació (217.000 persones aquest trimestre) de les quals, un 46,64% més de dos (101.200 persones). Gairebé 145.000 llars tenen a tots els seus membres actius en situació d’atur.

Hem de continuar la  lluita contra la pandèmia, accelerant el procés de vacunació i reduint la incidència de la cinquena onada de la covid-19, i assegurar que la reactivació econòmica, es fa sobre la base del treball digne i amb garanties de seguretat per a les persones treballadores.

 Des de la UGT de Catalunya reclamem: 

 • Un nous pressupostos de la Generalitatque puguin incrementar les partides socials, respecte dels prorrogats d’aquest any, per fer front a les necessitats de la ciutadania en situació de més vulnerabilitat, persones en situació d’atur de llarga durada, llars sense ingressos i més pressupost per la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres.
 • L’increment del Salari Mínim Una persona que cobra tan sols el SMI corresponent a l’any 2021, encara el mateix que el del 2020, ha d’assumir una despesa de fins a 590 euros anuals més, un 4,43% més que l’any passat. I això fins al mes de juny d’enguany. L’SMI es troba congelat en 13.300 euros anuals, xifra insuficient per a afrontar les despeses bàsiques, per la qual cosa el seu increment és imprescindible per a alleujar la pressió de la pujada dels preus sobre les persones treballadores amb menys ingressos i no augmentar la gran desigualtat existent a Catalunya i el volum de persones treballadores pobres.
 • La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per a tots els treballadors i treballadores.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.
 • La posada en marxa d’un pla d’ocupació que permeti recuperar els llocs de treball perduts al llarg de la crisi que contempli un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme.
 • Utilitzar els fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, adreçades a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, per generar ocupació de qualitat.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • La planificació de noves ajudes pel setembre, per compensar la pèrdua salarial de les persones que no podran recuperar la seva activitat i continuïn en situació d’ERTOs, i fer front a la creixent pobresa laboral provocada per la pandèmia de la covid-19.
 • Agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació que ha exhaurit totes les prestacions, per gestionar l’Ingrés Mínim vital i la RGC, de manera que es garanteixi la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.

Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.

Comments are closed.