Martí Vives rep la Medalla al Treball President Macià

Aquesta tarda el Govern de la Generalitat concedirà la Medalla al Treball President Macià, entre d’altres, a Martí Vives, col·laborador de l’Àrea Externa de la UGT de Catalunya. Des de la nostra organització ens sentim plenament orgullosos que en Martí hagi estat reconegut amb aquest guardó per treballar de manera ferma per promoure el diàleg i la concertació social, amb l’objectiu de modernitzar les relacions laborals, i per defensar els drets, interessos i llibertats dels treballadors i les treballadores i de la societat del nostre país.

Martí Vives va néixer a Barcelona el 30 de maig del 1955 i és llicenciat en Ciències Econòmiques. Des de la seva joventut ha mostrat un especial interès per la defensa de les llibertats i dels interessos de les persones i la societat. L’any 1992 s’integra al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i participa en la negociació d’expedients de regulació d’ocupació i en la negociació i resolució de conflictes de grans empreses com Lear, Printer, Samsung, Alstom, Camp-Benkiser, Pharmacia, etc., amb resultats diversos, però sempre treballant en benefici de dels interessos de les persones treballadores.

L’any 2007 passa a col·laborar amb l’Àrea Externa de la UGT de Catalunya, prestant els seus serveis i coneixements a les secretaries de Política Sindical, Política Sectorial i Política Institucional. En aquest període, i fins a l’actualitat, representa la UGT de Catalunya en diferents organismes: Consell de Relacions Laborals, Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, Consell Català d’Empresa, Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. També és membre del Tribunal Laboral de Catalunya, com a mediador i conciliador. En aquestes funcions ha participat en l’elaboració de diferents dictàmens a Lleis i Decrets, en la redacció d’estudis i informes i en el debat de diversos Pactes Nacionals i línies estratègiques que han d’orientar el rumb de diferents polítiques del nostre país.

Comments are closed.