Més de 16.000 jubilats i jubilades catalans podrien reclamar que es revisi la seva pensió

La UGT hem iniciat una campanya d’informació i reclamació per a restituir un dret que afecta a les persones pensionistes que un dia van treballar a temps parcial i que han vist reduïda la seva pensió pel fet que els van aplicar un coeficient reductor de pensió, el coeficient de parcialitat, que el passat 3 de juliol de 2019 va ser declarat nul pel Tribunal Constitucional.

Aquest coeficient de parcialitat s’aplicava per a calcular el període de cotització de les treballadores i treballadors a temps parcial, reduint el nombre efectiu de dies cotitzats a efectes de prestacions. La sentencia va declarar nul aquest coeficient per discriminació indirecta per raó de sexe, doncs les dones treballadores són majoria a l’ocupació a temps parcial. Aquest coeficient ampliava la bretxa de gènere en pensions al perjudicar més a la dona.

Segons dades del propi secretari d’Estat de Seguretat Social, el 23% dels pensionistes han cotitzat en alguna ocasió a temps parcial i la sentencia els afectaria en un 5% a l’import de les seves pensions. Les estadístiques que la Seguretat Social posa a disposició pública no facilita conèixer quantes pensions estarien afectades, en aquest sentit des de la UGT hem fet una aproximació i considerem que al voltant de 16.000 jubilats i jubilades catalans podrien reclamar que revisin les seves pensions. A més, hem de recordar que majoritàriament el treball a temps parcial es realitzat per dones, així el 2018 el 73% de la població ocupada en jornada parcial van ser dones.

La UGT ja vam denunciar en el seu moment que la introducció l’any 2014 d’aquest coeficient de parcialitat, que suposava aplicar el coeficient corrector del 1,5 als períodes cotitzats a jornada no completa (o sigui que cada any treballat a temps parcial es considerava com 1,5 anys), no servia per a corregir la discriminació de bona part dels casos del treball a temps parcial. Per exemple, una dona que havia treballat 30 anys el 50% de la jornada se la considerava 30 x 50% jornada x 1,5 coeficient = 22,5 anys cotitzats enlloc dels 30. Aquesta doble penalització ha afectat en la seva majoria a les dones treballadores que, a Catalunya, en un 22% treballen en jornades parcials, front només el 7% dels homes. Aquest és un dels elements que ha estat incidit de manera directa sobre la bretxa de gènere en pensions, que en el cas de la pensió de jubilació és del 39% a Catalunya.

L’Administració està aplicant d’ofici aquest dret només a les noves pensions, però les pensions que van ser calculades amb aquest coeficient reductor no han sigut reparades. És per aquest motiu que la UGT reclamem que es revisin i es repari aquest dret a les pensions ja existents i fer justícia amb tots els jubilats i jubilades que han treballat a temps parcial, a part de que hem de considerar que el 40% de les persones que treballen a temps parcial ho fan de manera involuntària. La UGT defensem la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que estableix que no es pot limitar temporalment els drets de les persones afectades per aquesta discriminació, i per tant, entenem que s’han de revisar també, a demanda de les persones beneficiàries, les pensions anteriors a la sentència del TC.

La UGT pensem que s’ha de fer justícia amb els jubilats i jubilades que han treballat a temps parcial, molts de manera involuntària, i que han sigut castigats retallant la quantia de les seves pensions amb l’aplicació del coeficient de parcialitat.

En breu us informarem més detalladament com la UGT de Catalunya estarà amb les persones pensionistes afectades pel coeficient de parcialitat per a reclamar la revisió de les seves pensions.

Comments are closed.