Nova classificació i etiquetatge de substàncies i barreges químiques

Enguany, dins de la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball impulsa una campanya de sensibilització a escala europea sobre substàncies perilloses, ja que aquestes segueixen comportant riscos per a la salut de molts treballadors i treballadores a Europa.

Des de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya participem en la campanya amb la difusió durant aquesta setmana de diverses publicacions que hem editat darrerament i que fan referència a les substancies tòxiques i/o perilloses, amb l’objectiu de fomentar la sensibilització sobre la necessitat d’eliminar l’exposició a aquestes substàncies, i per prevenir els riscos que presenta aquesta exposició per a les persones treballadores durant la seva activitat laboral.

Avui publiquem el quadern preventiu “Nova classficació i etiquetatge de substàncies i barreges químiques”.

Comments are closed.