Reclama la teva indemnització si et van acomiadar amb un contracte temporal o d’interinatge

sentencia
Recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat –a partir de la sentència del cas d’una interina- que la finalització d’un contracte temporal s’ha d’indemnitzar de la mateixa forma que un acomiadament objectiu, és a dir, amb 20 dies per any treballat. Això està provocant pronunciaments dels Tribunals Superiors de Justícia de diferents comunitats autònomes -com Andalusia, País Basc, Astúries o Madrid-, que estan fallant en aquest sentit i, a més, ho apliquen a tots els contractes temporals. La doctrina també es aplicable al personal funcionari interí.

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya perquè reclamin aquestes indemnitzacions tots els treballadors i les treballadores temporals que hagin finalitzat el seu contracte i no hagin estat indemnitzats durant l’any anterior. També poden reclamar els funcionaris interins que hagin estat cessats per cobertura reglamentària de la plaça, amortització o cessament de la urgència o la necessitat, dins dels quatre anys anteriors.

Si és el teu cas, posa’t en contacte amb el Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya per telèfon (93 304 68 50) o per correu electrònic (gabinetjuridic@catalunya.ugt.org).

Comments are closed.