Reivindicacions de la UGT de Catalunya davant la celebració del dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament envers les persones grans

Com cada 15 de juny, la UGT de Catalunya ens unim en la celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans, i aprofitem l’oportunitat per donar visibilitat a aquesta realitat que roman oculta i que afavoreix la vulnerabilitat de les persones grans. Segons l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, en l’edició especial sobre la gent gran, el 90,2% de les persones grans que han sofert un maltractament no ho denuncia, així que hem de ser conscients que la dimensió del maltractament les persones grans és més gran de la que pensem.

L’Organització Mundial de la Salut, defineix el maltractament a la gent gran com “l’acció única o repetida, o la manca de resposta apropiada que s’esdevé dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança i que produeixi dany o angoixa a una persona gran”. L’article 18 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l’edat.

La falta d’informació que moltes persones grans tenen sobre els seus drets i recursos, l’aïllament social i de vegades la manca d’autonomia d’aquestes, reclamen una atenció més intensa de tots i ens ha de fer considerar l’abús cap a les persones grans com un dels problemes socials que hem d’abordar amb més urgència. Per tot plegat, la UGT de Catalunya vol aprofitar aquest dia per reclamar a les administracions públiques mesures per garantir el bon tracte i respecte a les persones grans i que aquestes puguin exercir els seus drets.

Més concretament, des de la UGT de Catalunya volem incidir en els maltractaments institucionals per omissió que pateixen les persones grans per la manca de recursos personals i econòmics que els poders públics dediquen a l’atenció de les persones grans, tant pel tracte com per omissió, i reivindicar que els poders públics les asseguri unes pensions que no perdin poder adquisitiu, l’accés a la prestació farmacèutica que necessiten sense restriccions ni recopagaments, l’accés als serveis de salut sense haver d’afrontar eternes llistes d’espera i l’assumpció definitiva del dret de l’atenció a la dependència. En aquest sentit volem denunciar:

  • Els retards i la insuficiència de recursos que es dediquen al desplegament de la Llei 39/2006 d’atenció a la dependència: en el darrer any gairebé 27.000 persones dependents no van poder exercir els seus drets derivats de la condició de dependència (per defuncions, caducitats i desistiments).
  • La baixa intensitat dels nostres serveis públics amb dures limitacions de recursos humans i materials per donar resposta a les necessitats d’atenció i cura de la gent gran que està institucionalitzada en una residència o centre de dia: més de 62.000 persones de 65 anys o més institucionalitzades, però només el 20,8% dels centres d’atenció a la gent gran són públics, les professionals d’atenció a la gent gran són en la seva majoria dones (95%), tenen una remuneració (12,3 €/hora de mitjana) molt per sota d’altres professionals que atenen altres col·lectius i, a més, un grau d’inestabilitat superior (15,2%).
  • El 36,1% de les persones amb 65 anys o més no poden fer-se càrrec de despeses imprevistes, el 5,5% no es poden permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adequada i el 3,7% tenen retards en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge principal. A més, el 45,8% de les persones de 65 i més anys tenen limitacions per realitzar les activitats de la vida diària a causa de problemes de salut.

La UGT de Catalunya vol que totes les persones grans tinguin garantits els seus drets i puguin accedir als recursos que necessiten i, per tot plegat, exigeix als poders públics que inverteixin en l’atenció de la gent gran  i facin una aposta clara per la prestació de serveis públics de qualitat i per garantir el seu benestar, prenent decididament mesures que augmentin i garanteixin una atenció professional de qualitat a les llars i centres.

En conseqüència, la UGT de Catalunya reclamem que s’impulsi la Llei catalana de l’autonomia personal amb una millora substancial en el finançament del sistema d’atenció a la dependència, amb la suficiència econòmica que necessiti per poder garantir el benestar de les persones que hi accedeixen. Volem que s’impulsi un sistema que garanteixi serveis i prestacions universals, públiques i de qualitat, i entenem que no arribarem a aquest model si no s’estableixen garanties suficients en les condicions salarials, laborals i d’ocupació que sostinguin el sistema d’atenció a la dependència.

Tanmateix, instem al nou govern que treballi conjuntament amb els agents socials per crear la Llei de la gent gran, tal com el 2016 es va aprovar la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, on es reconegui el paper de la gent gran en la societat, es combati els prejudicis i les discriminacions per raó d’edat i es protegeixin els drets de les persones grans.

Comments are closed.