Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball: Què és la sensibilitat química múltiple?

Continuem en la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, enguany centrada en la sensibilització sobre les substàncies perilloses, ja que aquestes segueixen comportant importants riscos per a la salut de molts treballadors i treballadores a Europa.

Des de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya participem en la campanya de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball amb la difusió durant aquesta setmana de diverses publicacions que hem editat darrerament i que fan referència a les substancies tòxiques i/o perilloses, amb l’objectiu de fomentar la sensibilització sobre la necessitat d’eliminar l’exposició a aquestes substàncies, i per prevenir els riscos que presenta aquesta exposició per a les persones treballadores durant la seva activitat laboral.

Avui publiquem la fitxa preventiva “Sensibilitat química múltiple”.

Comments are closed.