Si no te toca la loteria, que hi hagi salut laboral

L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) de la Secretaria de Política Sindical, ha impulsat una campanya de sensibilització per fomentar que treballadors i treballadores exigeixin el seu dret a la seguretat i a la salut a la feina. La campanya està vinculada a la loteria de Nadal, i equipara els números de les boles del sorteig amb les malalties o els accidents relacionats amb el treball o, també, amb aspectes positius de la feina, com ara la satisfacció i la realització professional. En aquest enllaç podeu descarregar-vos el pòster de la campanya i un document amb les exigències sindicals per reduir la sinistralitat laboral (versió en català i versió en castellà).

Comments are closed.