Surt el número 4 de “Sindicalisme als Jutjats” revista del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Aquesta revista recull sentències i legislació comentada per juristes del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya. En aquest número destaquem les sentències comentades sobre reclamació de quantitats i d’acomiadaments nuls.

Surt el número 3 de “Sindicalisme als Jutjats” revista del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Aquesta revista recull sentències i legislació comentada per juristes del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya. En aquest número destaquem les sentències comentades sobre reclamació de la quitan¡a (més conegut com a “finiquito”) i d’impugnació d’alta mèdica.

Surt el número 2 de “Sindicalisme als Jutjats” revista del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Aquesta revista recull sentències i legislació comentada per juristes del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya. En aquest número destaquem les sentències comentades sobre denegació indeguda de baixa mèdica o sobre el silenci administratiu al FOGASA.  

Surt el número 1 de “Sindicalisme als Jutjats” revista del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Aquesta revista recull sentències i legislació comentada per juristes del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya. En aquest número destaquem les sentències comentades sobre acomiadaments disciplinaris o la modificació substancial de les condicions de treball.  

Surt el número 0 de “Sindicalisme als Jutjats” revista del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Aquesta revista recull sentències i legislació comentada per juristes del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya. En aquest número destaquem les sentències comentades de retornament de pagues extres a treballadors públics i el cobrament d’interesos d’indemnitzacions en sentències laborals.