UGT i CCOO reclamen la retirada de la resolució que regula la FP Dual

A l’espera que es publiqui la resolució concertada sobre FP Dual amb els sindicats més representatius de Catalunya, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya manifestem:

1-    Que tal i com s’ha defensat en el marc de la unitat sindical i a la plataforma Defensem l’FP, UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya demanem l’aturada de la Resolució EDU/1076/2019, de 24 d’abril i la publicació de la resolució esmenada que es va concertar el passat dimarts i que elimina qualsevol referència als canvis curriculars i aporta millores importants a la situació dels aprenents i dels professionals.

2-    Que els canvis curriculars que s’han publicitat perjudiquen i traslladen confusió al conjunt del sector de la Formació Professional, tant en l’àmbit públic com en el privat. A través d’unes orientacions enviades als centres els dies 30 i 31 de maig, el Departament d’Educació pretén que s’apliquin uns canvis curriculars a partir del curs vinent tot i incomplir clarament els Decrets que estableixen els currículums i les hores mínimes de cada mòdul professional dels diferents Cicles Formatius

3-    Que per aquesta raó, CCOO i UGT sol·licitem al Departament d’Educació  la retirada d’aquestes orientacions i de qualsevol modificació curricular no consensuada amb les organitzacions que representen als professionals de la FP pública privada.

 4-    Que es procedeixi a la convocatòria urgent d’una mesa sectorial d’ FP,l’espai legítim de les negociacions de les condicions laborals del professorat i de l’organització curricular, amb l’enviament, amb caràcter previ, dels documents i propostes que es vulguin presentar.

DEMANEM, negociació i  diàleg entre totes les parts afectades, i ara més que mai unitat sindical.

Referències i cites:

http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/el_consell/
normativa/Comissio_Rectora/AGComissioRectora.pdf

http://consellfp.gencat.cat/ca/detalls/Article/llei_fqp_2015

http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/llei-fqp-2015/llei-fp-10.2015-novetats.pdf

Comments are closed.