logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Catalunya tanca l’any amb menys persones en situació d’atur i més ocupació prèviament a l’esclat de la COVID-19

Tot i la dada positiva de la recuperació, persisteix la negativa sobre la precarietat laboral, l’alta temporalitat i el seu ús fraudulent.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de desembre a Catalunya:

  Dades destacades:

 Atur

 • Catalunya tanca l’any 2021 amb 369.158 persones en situació d’atur.453 persones menys respecte a l’any anterior (-25,81%) i 664 persones menys que el mes anterior (-0,18%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 105.905 persones, amb una reducció interanual de 782.232 persones (-20,12%), i un decrement intermensual de 76.782 persones (-2,41%).
 • Interanualment l’atur s’ha reduït a les quatre províncies: a Barcelona en 94.799 persones (-26,99%), a Girona en 13.909 persones (-28%), a Tarragona en 13.535 persones (-22,26%) i a Lleida en 6.210 persones (-23,38%). Però intermensualment l’atur s’incrementa a Tarragona, amb 257 persones més en situació d’atur (+0,55%).
 • La reducció interanual de l’atur masculí, -65.954 homes (-29,34%) ha estat superior a la reducció de l’atur femení, -62.499 dones (-22,91%). En relació amb el mes anterior, decreix l’atur femení en 1.624 dones (-0,77%) i creix el masculí en 960 homes (+0,61%). Les dones representen el 56,97% del total de l’atur.
 • L’atur juvenil se situa en 19.740 joves: 149 joves menys que ara fa un any (-49,24%), i 602 joves menys que el mes passat (-2,96%).
 • I també es redueix l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 240 persones, amb 40.566 persones menys interanualment, i 117 persones menys que el mes anterior. Representen el 19,84% del total de l’atur.
 • 033 persones majors de 45 anys acaben l’any en situació d’atur: 35.869 menys que l’any passat (-14,24%), però 100 persones més intermensualment (+0,05%). Representen el 58,52% del total de l’atur a Catalunya.
 • La reducció anual de l’atur la lidera el sector dels serveis (-96.329 persones, 26,35%). Segueix la indústria (-10.562 persones, -20,80%), les persones sense ocupació anterior (-9.578 persones, -30,18%), la construcció 9.422 persones, -24,48%), i l’agricultura (-2.562 persones, -23,34%). Intermensualment, l’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 1.059 persones en situació menys, seguit de les persones sense ocupació anterior (-428 persones) i de l’agricultura (-121 persones). Per contra, creix l’atur a la indústria (+497 persones) i a la construcció (+447 persones).

Afiliació a la seguretat social

 • L’any acaba amb 3.519.131 persones afiliades a la seguretat social a Catalunya, amb un increment interanual de 135.469 persones (+4%) i un increment intermensual de 4.626 persones (+0,13%).
 • Però si observem la dada d’afiliació a la seguretat social del darrer dia del mes, Catalunya perd 14.422 persones cotitzants respecte al mes anterior: 716 a la província de Barcelona, 2.986 a Tarragona i 1.302 a Girona, mentre que a Lleida s’incrementa en 582 noves persones afiliades.

 Contractació

 • Augmenta la contractació interanual. Aquest mes s’han signat un total de 165 contractes, 39.482 contractes més que ara fa un any (+21,73%), tot i que intermensualment la contractació ha caigut, amb 61.307 contractes menys (-21,70%).
 • 765 contractes indefinits: 10.318 contractes més que ara fa un any (+45,97%), però 16.063 contractes indefinits menys que el mes passat (-32,90%).
 • 400 contractes temporals signats: 29.164 contractes més interanualment (+18,31%), però 45.244 contractes temporals menys que el mes passat (-19,36%). La contractació temporal representa el 85,19% del total de la contractació mensual.
 • Del total de contractes signats, el 79,88% ha estat del sector serveis (176.671 contractes). El 67,91% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 150.193 contractes).
 • El 51,61% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (114.149 contractes) i el 48,39% dones (107.016 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • A 31 de desembre de 2021, 290 persones estan en situació d’ERTO Covid19 a Catalunya, 11.845 dones i 10.445 homes. Les dones representen el 53,14% de les persones incloses en un ERTO Covid19.
 • A l’Estat espanyol, 102.548 persones estan en situació d’ERTO Covid19.

 Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 193.927 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 52,44%.
  • 802 persones cobren una prestació contributiva
  • 125 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 895 persones no cobren prestacions per desocupació (el 47,56% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 511 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El 2021 ha estat un any de recuperació progressiva de l’activitat econòmica i del mercat de treball, després de la crisi provocada per la covid-19 i les nefastes dades del 2020. Així, l’any 2021 finalitza amb 369.158 persones en situació d’atur a Catalunya i 3.519.131 persones cotitzants a la seguretat social.

Aquestes xifres reflecteixen que ja hem recuperat les dades prepandèmiques en quant a atur i cotitzacions a la seguretat social. Hi ha menys persones en situació d’atur (-26.056 persones) i més ocupació (+78.328 persones cotitzants) que abans de l’esclat de la Covid-19, al febrer de 2020. Però aquesta recuperació s’està caracteritzant, en gran mesura, per la precarietat laboral, l’alta temporalitat i el seu ús fraudulent i les precàries condicions laborals dels nous llocs de treball creats.

Així mateix, 22.290 persones treballadores continuen en situació d’ERTO vinculat a la Covid19, i les dades intermensuals indiquen que s’ha perdut ocupació i contractació, un lleuger creixement de l’atur a la indústria i a la construcció, i que el 58,5% de l’atur registrat correspon a persones majors de 45 anys.

Per una altra banda, gairebé el 48% de les persones en situació d’atur no cobren una prestació, i de les que sí la cobren, més del 54% reben una prestació assistencial.

El 2021 acaba també amb la recent aprovació de la reforma laboral acordada en el marc del diàleg social entre UGT, CCOO, CEOE, CEPYME i el GOVERN, després de 9 mesos d’intenses negociacions. La UGT de Catalunya considerem que es tracta d’un avenç important per recuperar els drets de les persones treballadores perduts a causa de la reforma laboral del 2012 imposada pel PP, que va suposar un desequilibri i un canvi radical en la regulació laboral en contra de les persones treballadores.

Tot i això, el nostre sindicat considera que encara queden qüestions importants pendents que no han estat debatudes com son les causes dels acomiadaments objectius, la indemnització per acomiadament i l’autorització administrativa en cas d’ERO, entre d’altres.

Per això, aquest nou any que tot just comença caldrà continuar avançant en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.

Aquest 2022 ha de veure la llum un nou Pacte nacional per a la indústria, i la UGT de Catalunya exigirà un pressupost adequat per desenvolupar-lo i mesures que realment siguin transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora d’ocupació digna.

També s’iniciaran els treballs per a una nova Llei per al sector del turisme, i el nostre sindicat reclamarà la transformació del sector de manera que es fomenti la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.

Exigirem també l’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.

Començaran a arribar els fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation, i la UGT de Catalunya vigilarà perquè la seva utilització serveixi per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.

Així mateix, és necessària una tercera edició del ajuts establerts per la Generalitat de Catalunya per a persones treballadores  en ERTO i fixes discontinues que encara no han pogut tornar als seus llocs de Treball.

Per una altra banda, continuarem exigint també una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones. I una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat del nostre país, incrementant els pressupostos socials per impulsar polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.

També hem d’estar molt atents a l’evolució de la pandèmia i les noves variants de la covid-19, per tal de consensuar i aplicar les mesures necessàries per garantir l’activitat i l’ocupació, però també la salut, la seguretat  i els drets de les persones treballadores.

Per tot això, el 2022 la UGT de Catalunya continuem el lluita pels drets de les persones treballadores i reclamarem:

 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris i disposar d’unespolítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població i permanents en el temps. Amb itineraris personalitzats d’orientació al llarg de la vida i personal orientador especialitzat suficient, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

 

Entrades relacionades