Salut Laboral

pdf2022

13 juny: Afrontar la muerte en la empresa: Guía para afrontar la muerte de un compañero o compañera

L’objectiu de la guia és proposar accions per millorar l’afrontament de la mort d’un company o companya de feina per tal de garantir el benestar físic, psíquic i social dels treballadors i treballadores. Per això, a més d’informació sobre els possibles efectes, la guia recull una sèrie d’escenaris (accident de treball o malaltia professional; mort per causes no vinculades a les condicions de treball; suïcidi; malalties terminals) i fa propostes d’intervenció per cadascuna. A més, dóna informació sobre el paper de la representació sindical en l’empresa, les accions individuals per afrontar la mort i el dol i consideracions laborals a tenir en compte en cas de mort d’un treballador o treballadora.