logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya demanem la celebració d’una reunió de l’Acord Interprofesisonal de Catalunya

El passat 29 de març de 2020 va ser aprovat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors i les treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

Aquest Reial decret llei regula que els treballadors i les treballadores que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. També estipula que el permís comportarà que els treballadors i les treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost en cas de prestar els seus serveis amb caràcter ordinari, incloent el salari base i els complements salarials.
En concret, l’article 3 del Reial decret llei estableix les regles per a la recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït. Des de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya creiem necessari poder establir des de l’Acord Interprofessional de Catalunya quins han de ser els criteris que es fixin en la negociació col·lectiva, des del nostre àmbit d’actuació, per a la recuperació del permís retribuït. En aquest sentit, hem sol.licitat a les patronals PIMEC i FOMENT  la celebració d’una reunió de la comissió de seguiment del AIC per acordar els criteris de recuperació dels dies de permis retribuït als convenis sectorials i a les empreses.
Cal recordar, que aquesta recuperació s’haurà d’efectuar abans del 31 de desembre del 2020 i tindrà alguns límits com respectar els descansos mínims diaris i setmanals, no es pot superar la jornada màxima anual del conveni col·lectiu, s’han de respectar els drets de conciliació de les persones treballadores i el preavís per a la recuperació de les hores ha de ser, com a mínim, amb 5 dies d’antelació.
L’AIC és l’instrument que estableix el marc de la negociació col·lectiva en l’àmbit català i acorda els criteris generals de negociació i l’estructura dels convenis col·lectius que es negocien a Catalunya, criteris que després es traslladen als convenis, bé siguin d’àmbit català, provincial o d’empresa. És per aquest motiu que l’AIC esdevé en aquests moments una eina fonamental per establir els criteris de recuperació del permís retribuït.
CCOO i UGT de Catalunya traslladem a les patronals la necessitat de trobar solucions compartides des de un compromís de coresponsabilitat per fer front a la crisi i un compromís mutu amb els sectors públics que avui han de prioritzar els seus esforços en les mesures sanitàries que acabin amb el virus Covid 19. No es moment de preservar interessos corporatius, es moment de complir amb la millor funció com agents socials exercint la concertació institucional i social reforçant els valors del consens i el diàleg social, així com la negociació col·lectiva.
Des de la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya emplacem les patronals Pimec i Foment a posar en valor la utilitat de la concertació i el diàleg social i acordar criteris generals i normatius a Catalunya per a la recuperació del permís retribuït recuperable, això permetrà donar les eines necessàries a negociadors i negociadores, treballadors i treballadores i empreses per poder arribar a acords.

 

Entrades relacionades